Meny

Upplev naturen i kommunen

I Nyköpings kommun kan man uppleva omväxlande natur med nästan alla mellansveriges olika naturtyper. 

Längs Bråvikens förkastningsbranter finns natur med dramatiska höjdskillnader och flera skyddade områden. Sörmlandsleden går genom stora delar av kommunen. Den vackra naturen är en viktig del av Nyköpings utveckling. Bilden här ovanför är från Stendörren.

Hitta tips på Nyköpingsguiden

I Nyköpingsnaturen finns det mycket att upptäcka från stadsparker och Nyköpingsåns ringlande genom staden till de vildare naturreservaten i mer orörda delar av kommunen. Läs gärna mer på Nyköpingsguiden om vad du kan upptäcka och göra här. 

Skyddad natur

De kommunala naturreservaten ligger nära tätorten Nyköping.

Kust och skärgård, sjöar och vatten

Här finns en relativt oexploaterad skärgård med många skyddade områden, stora åar omgivna av jordbrukslandskap, skogsområden med både barrskog och lövskog, betade havsstrandängar, slättsjöar och djupare klarvattensjöar.

Skog och mark

Det finns både privatägd och kommunalt samt statligt ägd skog och mark i Nyköpings kommun. Läs mer om skog och mark.

Information om allemansrätten 

Information på svenska, Naturvårdsverket

Allemansrätten på lätt svenska, folder 

Om allemansrätten på andra språk, Naturvårdsverket 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kommunekologer

Stefan Andersson
Elin Hultman

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter