Meny

Mark och skog

Nyköpings expansion av näringsliv och befolkning gör att trycket på kommunen att skapa marker för exploatering och rekreation är väldigt stort.

Kommunens mark

Kommunens markinnehav är i huvudsak beläget i anslutning till våra tätorter, främst runt huvudorten Nyköping. Kommunen äger idag cirka 5000 hektar jordbruks- och skogsmark där jordbruksmarken utgör cirka 1400 hektar och är till största delen utarrenderad.

Långsiktig och hållbar skogsanvändning

Nyköpings kommun vill skapa ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogsmarken. Skötselmetoderna har i huvudsak tre inriktningar: produktion, natur och rekreation. Vilken inriktning som väljs är beroende på markens läge och förutsättning. Med nuvarande ambition - och med tanke på att skogsmarken till största delen är tätortsnära - kommer skötselinsatserna mer och mer att gå mot en ökning av rekreationsvärdet. En attraktiv boendemiljö bidrar till kommunens expansion och utveckling.

Skötsel av skog nära tätorterna

Nyköpings kommun har ett samverkansavtal med Skogsstyrelsen kring skötsel av tätortsnära skogar.

Läs mer om pågående skogsbruk.

Läs mer om pågående förbättrings och röjningsarbeten. 

Den tätortsnära skogen ägs av såväl kommun som stat och privata markägare. Invånare, skolor och föreningar i tätorten har ofta förväntningar och förhoppningar kring skötseln av den tätortsnära skogen. Många nyttjar skogen för sin vardagliga rekreation och skogen har betydelse för växter och djurs överlevnad i tätorten samt markägarens ekonomi.

I samverkan med Skogsstyrelsen är syftet att bibehålla och skapa höga upplevelse- och vistelsevärden för att stimulera till en ökad frekvens besök i skog och mark samtidigt som kultur- och naturvärden bevaras. Möjligheten till virkesproduktion kan tillvaratas genom en anpassad skogsskötsel inom mindre besökta områden.

Detta innebär rent praktiskt att markägaren samråder med Skogsstyrelsen som i sin tur initierar ett bredare samråd genom att kontakta Nyköpings kommun, intresseorganisationer, föreningar och övriga berörda. 

Är du privat markägare?

Skogsstyrelsen erbjuder privata markägare individuell rådgivning om den tätortsnära skogen.

Har du frågor om att fälla träd?

Läs mer om hur det fungerar med att fälla träd i Nyköpings kommun.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

0155-24 82 30 
mex@nykoping.se

Markförvaltare

Hans Welff
Anders Jönsson

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter