Meny

Markföroreningar i Nävekvarn

Markföroreningarna i Nävekvarn är kända sedan tidigare och området har undersökts i omgångar under åren. I en ny fördjupad studie, genomförd 2018 och 2019, har delar av Nävekvarn kartlagts mer grundligt än tidigare.

Att delar av marken i Nävekvarn är förorenad är känt sen lång tid tillbaka. Föroreningarna kommer från fyllnadsmassor med restprodukter från verksamheten vid Näfveqvarns bruk, verksamhet som bedrivits sedan 1600-talet med ett flertal olika tekniker.

Avslutad huvudstudie gällande markföroreningar i Nävekvarn

Den större studien presenteras i en rapport tillsammans med förslag på saneringsåtgärder (ta del av en sammanfattning längst ner på sidan). Resultatet från studien ger en tydligare bild av vilken typ av förorening som finns var, och vilken typ av åtgärder som behövs just där. Vissa åtgärder har vidtagits tidigare, till exempel finns det skyltar uppsatta på en del ställen i Nävekvarn.

Arbetet har genomförts av en miljökonsult och uppdraget har finansierats med pengar från Naturvårdsverket.

Ingen spridning till dricksvattentäkter

Provtagningar har genomförts under åren och resultaten visar på förhöjda värden av främst metallerna koppar, bly och kvicksilver samt arsenik i vissa områden. Arsenik är akut giftigt vilket innebär att det är riskfyllt att få i sig den förorenade jorden. Enligt de studier som är gjorda finns det ingen risk att föroreningarna sprider sig till dricksvattentäkter, eftersom det inte finns några dricksvattentäkter i området.

Rekommendation: odla i pallkragar

Rekommendationer för de områden som är förorenade är att man ska följa de budskap som finns på skyltar i vissa områden samt att inte odla ätbara grönsaker/frukt i befintlig jord, utan använda till exempel pallkragar med jord från en annan plats.

Eventuella framtida åtgärder

För att genomföra olika åtgärder behöver Nyköpings kommun lämna ett underlag till Länsstyrelsen så att de kan ansöka om pengar från Naturvårdsverket. När det blir aktuellt att genomföra åtgärder i Nävekvarn kommer fastighetsägare att informeras.

Sammanfattning av rapporten

Ta del av en sammanfattning över föroreningssituationen.

Har ni frågor kring undersökningsresultaten? Kontakta Jenny Dominius, Miljöenheten, Nyköpings kommun. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter