Meny

Livsmedel och hälsa

Säkra livsmedel innebär att du som konsument inte vilseleds eller blir sjuk av den mat du köper. Därför kontrollerar kommunen exempelvis att varor är korrekt märkta och hanteras på ett säkert sätt.

Vårt främsta uppdrag är att skydda dig som konsument. Det gör vi genom att kontrollera att företag lever upp til kraven i livsmedelslagstiftningen. Vi informerar också företagare om lagkraven i samband med kontroller, nätverksträffar och inför att en ny butik eller restaurang ska öppna. 

Är du företagare?

Information om tillstånd, anmälan om livsmedelsverksamhet med mera, hittar du under Näringsliv och arbete.

Livsmedelsanläggningar i Nyköpings kommun

I Nyköpings kommun finns idag ca 500 registrerade livsmedelsanläggningar. Där ingår bland annat kök i skolor, förskolor och äldreboenden, restauranger, livsmedelsbutiker, kiosker, caféer, grossister, torghandlare och småskaliga förädlingsindustrier.

Politiskt ansvar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kontrollerar livsmedels-anläggningar, utreder matförgiftningar, arbetar med smittskydd, och informerar om livsmedelslagstiftningens krav. Kontrollen utförs av Livsmedelsenheten.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån kl. 9-12, tis-fre kl. 9-16.
Lunchstängt kl. 12-13

Avvikande öppettider: Onsdag den 23 oktober 2019, stängt på grund av utbildning.

Postadress

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

Välkommen att kontakta oss på Livsmedelsenheten med dina frågor, synpunkter eller klagomål som rör kontroll av livsmedel, tobak, folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel.

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter