Meny

Livsmedel och hälsa

I Nyköpings kommun finns cirka 550 registrerade livsmedelsanläggningar. Har du blivit sjuk av mat eller har klagomål på en livsmedelsverksamhet kan du anmäla det till kommunens Livsmedelsenhet.  

I livsmedelsverksamheterna ingår bland annat kök i skolor, förskolor och äldreboenden, restauranger, livsmedelsbutiker, kiosker, caféer, grossister, torghandlare och småskaliga förädlingsindustrier.

Har du blivit sjuk av mat i Nyköpings kommun?

Misstänkt matförgiftning - anmälan 

Misstänker du att du blivit sjuk eller fått allergiska besvär efter att ha ätit på restaurang, ska du anmäla det till kommunens livsmedelsinspektörer.
Genom att anmäla att du känt dig dålig av mat hjälper du kommunens inspektörer att sätta in resurser på rätt verksamheter och inom rätt områden.

En anmälan om matförgiftning är viktig för att problem ska upptäckas så tidigt som möjligt och att antalet drabbade ska begränsas.

Det är också viktigt att anmäla, utreda och rapportera matförgiftningar för att nationellt identifiera utbrott och arbeta gemensamt mot säkra livsmedel.

Klagomål på livsmedelsverksamhet i Nyköping

Säkra livsmedel innebär att du som konsument inte vilseleds eller blir sjuk av den mat du köper. Därför kontrollerar kommunen exempelvis att varor är korrekt märkta och hanteras på ett säkert sätt.

Du kan exempelvis anmäla bristande förvaring av livsmedel, brister i lokalens skick eller utformning, brister i personalhygien med mera. 

Klagomål livsmedelsverksamhet- anmälan

Varför ska du anmäla?

Genom att anmäla att du känt dig dålig av mat hjälper du kommunens inspektörer att sätta in resurser på rätt verksamheter och inom rätt områden. En anmälan ses av inspektörerna som en stor hjälp i det dagliga arbetet.

En anmälan om matförgiftning är viktig för att problem ska upptäckas så tidigt som möjligt och att antalet drabbade ska begränsas.
Det är också viktigt att anmäla, utreda och rapportera matförgiftningar för att nationellt identifiera utbrott och arbeta gemensamt mot säkra livsmedel.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kontrollerar livsmedelsverksamheter, utreder matförgiftningar, arbetar med smittskydd, och informerar om livsmedelslagstiftningens krav. Kontrollen utförs av Livsmedelsenheten.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Livsmedelsenheten

0155-24 89 70
livsmedel@nykoping.se

Öppettider: mån kl. 9-12, tis-fre kl. 9-16.
Lunchstängt kl. 12-13

 

Postadress

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

Välkommen att kontakta oss på Livsmedelsenheten med dina frågor, synpunkter eller klagomål som rör kontroll av livsmedel, tobak, folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel.

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter