Afrikansk svinpest - aktuellt läge

Här hittar du senaste informationen om vad som händer i Nyköpings kommun kopplat till svinpesten. 

Uppdaterat 2023-09-19

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest har konstaterats hos vildsvin i Västmanland. Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar just nu med att vidta åtgärder och samordna med berörda myndigheter för att förhindra att smittan når Södermanland. Nyköpings kommun är en del i det arbetet och följer aktivt utvecklingen.

Inom kommunen har en samordningsfunktion bildats för att samordna kommunens aktiviteter för att aktivt jobba med frågeställningar kopplat till det aktuella läget. I dagsläget har inga fall konstaterats i Sörmland och i kommunen.

Inledningsvis vidtas säkerhetsåtgärder på Björshults avfallsanläggning genom att till exempel övervaka omfattningen av vildsvin på anläggningen med viltkameror samt se över möjlighet att montera elstaket för att reducera risken för eventuell smittspridning.

Hjälp till att minska smittspridning

  • Om du hittar ett sjukt eller dött vildsvin, var som helst i landet, ska det rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

För att undvika att mer smitta kommer in i Sverige:

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte på marken efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från andra länder där afrikansk svinpest finns.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.

Läs mer på nykoping.se samt följ utvecklingen på Länsstyrelsens webb samt

Öppna sidomeny

Afrikansk svinpest - aktuellt läge