Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. För att förhindra att sjukdomen kommer till Sverige och sprids mellan grisar finns det flera saker du kan tänka på att göra. 

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Viruset smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden. 

Sjukdomen är ett mycket stort hot mot tamgrisar och vildsvin men är ofarlig för människor och andra djur. Viruset sprids med sjuka djur, ofta vildsvin.

Förhindra smittspridning

Så håller vi afrikansk svinpest borta från svenska djur:

  • Om du hittar ett dött vildsvin - rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som då kan ta prover och göra analys. Rapportera via SVA:s webb eller ring SVA på telefon 018-67 40 00.
  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer, läs mer på krisinformation.se om i vilka länder pesten finns.
  • Mata inte grisar med matrester, det kan innehålla virus.
  • Lämna inte mat i naturen.
  • Kompostering av matavfall ska ske i slutna behållare.
  • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer.
  • Anmäl omedelbart misstanke om afrikans svinpest hos tamgrisar till veterinär.

Ju snabbare en eventuell introduktion av afrikansk svinpest till svenska vildsvin upptäcks, desto större är förutsättningarna för att sjukdomen ska kunna kontrolleras och smittspridning stoppas.

Mer information

Läs mer om afrikansk svinpest hos:

Registrera tamgrisar

Vi påminner också om att Registrera all grishållning hos Jordbruksverket, det gäller även för  hobbygrisägare som håller minigrisar och enstaka hushållsgrisar. 

Kontakta oss

Miljöenheten

E-post: miljo@nykoping.se 
Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter