Meny

Höns, kor, hästar, getter, får och grisar

I Nyköpings kommun ska du ha tillstånd för att ha djur som nötkreatur, häst, get med flera inom detaljplanelagt område. Här hittar du information om vad som gäller.

Följande djur kräver tillstånd inom planlagt område:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Anledningen är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannarna. Miljöenheten gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig. Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor. Innan tillstånd ges måste grannarna höras.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du vända till miljöenheten eller titta på din fastighet på via sidan "gällande detaljplaner". 

Det är Miljöenheten på Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun som hanterar tillstånden. För handläggning av ansökan tas en avgift ut som för närvarande är 1 100 kronor per nedlagd handläggningstimme. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. 

Ansökningsblankett för djurhållning inom planlagt område hittar du här.

Tillstånd från Länsstyrelsen

Den som håller eller förvarar djur i större omfattning kan behöva tillstånd. Tillstånd söks hos länsstyrelsen i det län där du har din verksamhet. Information om när djurhållningen blir tillståndspliktig finns även på Jordbruksverkets hemsida 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se  

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter