Gödselhantering

Kraven på att hantera gödsel för jordbruksföretag är olika beroende på om verksamheten ligger inom nitratkänsligt område eller inte.

Från och med 1 januari 2013 klassas hela Nyköpings kommun som nitratkänsligt område och reglerna ska tillämpas från och med 1 januari 2014 i de nya utpekade områdena.

Känsligt kustområde

I Nyköpings kommun är följande församlingar klassade som känsligt kustområde: 

  • Lunda
  • Tuna
  • Bergshammar
  • Tunaberg
  • Nyköpings församling 
  • Tystbergabygden

Övriga delar av kommunen är klassade som övrigt känsligt område.

Lagring av stallgödsel

När stallgödsel lagras ska sådana lagringsutrymmen vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Det gäller gödsel från fler än 2 djurenheter inom känsligt område. Läs mer om vad en djurenhet är i miljöprövningsförordningen 2 kap 3 §, på Riksdagens webbplats. 

Det finns också bestämmelser om minsta lagringskapacitet.

För övriga verksamheter som hanterar gödsel kan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ställa krav utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Ansökan gödseldispens

Ansökan om gödseldispens

Regler vid gödselspridning

Information om regler vid gödselspridning finns att läsa på jordbruksverkets webbplats.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se  

 

Adress

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress; Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: