Djur och lantbruk

Om du vill ha djur inom detaljplanelagt område kan du behöva tillstånd från kommunen. Hur fungerar det med husdjur eller andra djur i detaljplanerat område? Hur ska man göra om man får en grävling på tomten? Eller andra djur som stör? Och hur gör man om man kör på ett djur på vägen? Här hittar du information.

Djur

I Nyköpings kommun ska du ha tillstånd för att ha följande djur inom planlagt område:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Anledningen är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannarna. Miljöenheten gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig.

Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor. Innan tillstånd ges måste grannarna höras. Ansökningsblankett för djurhållning inom planlagt område hittar du här.

Djur som far illa

Har du upptäckt djur som far illa? Kontakta Länsstyrelsen som hanterar de frågorna.

Djur som gör skada

Vilda djur på tomten är inte alltid önskvärt. Läs mer om djur som gör skada.

Läs mer om hur du går tillväga om du störs av fåglar eller har fått en grävling på tomten.

Lantbruk

Miljönämnden utövar tillsyn över att kommunens lantbruk följer miljöbalkens bestämmelser. Delar som ingår i miljöskyddstillsynen är t.ex.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

E-post: miljo@nykoping.se  

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter