Ventilation - installation eller ändring

Om du vill installera ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Det gäller även om du vill göra en ändring av befintlig ventilation.

Anmälan kan behövas

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill installera ett nytt ventilationssystem
  • du vill göra en större ändring av befintligt system, till exempel att byta aggregat, fläkt eller ventilationskanaler.

Tänk på att det för vissa byggnader finns krav på obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om det behöver installeras aggregat eller ventilationskanaler på byggnadens fasader.

Handlingar du behöver för din anmälan

  • anmälan, via e-tjänst eller blankett
  • redovisning av ventilationsåtgärden
  • plan- och sektionsritningar
  • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig.)

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • namn, certifieringsnummer och kontaktuppgifter inklusive e-post till kontrollansvarig
  • konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
  • brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller

Avgifter och taxor

Läs om avgifter och taxor för anmälan, ansökan eller handlingar

Överklaga

Du kan överklaga beslut om ditt eller din grannes ärende

Vi hjälper dig - följ checklistan

Ta fram underlag för ditt ärende

Beroende på vad ditt ärende gäller för åtgärd så behöver vi olika underlag från dig. När du har skickat in din anmälan kommer du bli kontaktad av en av våra byggnadsinspektörer som sedan hjälper dig med vilka handlingar du behöver.

Generellt sätt behöver du en konstruktionsritning eller utförlig beskrivning som visar ändringarna du vill göra och ritningar som visar var i eller på byggnaden du ska göra ändringarna.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan. Du kan välja att antingen

anmäla direkt via vår e-tjänst

eller beställa en blankett för att göra anmälan från kundservice. Mejla till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Anmälan med handlingar mejlar du sedan in till bygglov@nykoping.se eller postar till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.
Jämna veckor – Torsdagar
Ojämna veckor – Tisdagar
Klockan 15-19

Boka rådgivning via e-tjänst

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter