Meny

Olovligt byggande och olovliga markförändringar

I Nyköpings kommun är det Bygglovenheten på uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som har tillsynsansvar över bland annat plan- och byggplanen. I tillsynsarbetet ingår både egen tillsyn samt tillsyn efter anmälan. Att exempelvis bygga, riva eller göra större förändringar i marken utan lov och/eller startbesked är olovligt i de fall åtgärden kräver detta. Det utförda kan då behöva rivas eller återställas. I vissa fall kan frågan om byggsanktionsavgift bli aktuell.  

 

 

Vill du anmäla?

Du kan anmäla en olovlig byggnation eller annan åtgärd som du tror strider mot plan- och bygglagen till oss på Bygglovenheten genom att använda vår e-tjänst. Du kan även mejla oss via bygglov@nykoping.se, eller ringa oss på 0155-24 82 50.

Vid en anmälan kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Tänk på att du inte ska lämna några personuppgifter, adress, eller mejladress om du vill vara anonym.

Så hanterar Bygglovenheten en anmälan.

Bygglovenheten tar först ställning till om det som har anmälts är olovligt eller inte. Om inget olovligt har skett så kommer ärendet att avskrivas. 

Vanliga åtgärder fastighetsägaren kan bli uppmanad att göra är att riva, återställa eller ansöka om bygglov i efterhand. I de fall fastighetsägaren lämnar in en bygglovsansökan i efterhand genomförs en vanlig bygglovsprövning. I dessa fall prövas även frågan om byggsanktionsavgift.

Anmäl ett tillsynsärende

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter