Tillsyn enligt Plan- och bygglagen

En av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgifter är att se till att regler och bestämmelser i Plan- och bygglagen följs. De vanligaste tillsynsärendena handlar om olovligt byggande eller ovårdade tomter, men kan även gälla till exempel ej utförda ventilationskontroller. Vi jobbar både med egen tillsyn och tillsyn efter inkommen anmälan.

Anmäla tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar över att se till att regler och bestämmelser i Plan- och bygglagen följs. Till nämnden kan du anmäla något som du misstänker är utfört olovligt, eller komma med något annat klagomål gällande till exempel en ovårdad tomt eller en lekplats. Använd vår e-tjänst. Du kan också kontakta oss via e-post, bygglov@nykoping.se, eller ringa oss på 0155-24 82 50.

  • Olovligt byggande (svartbygge)
  • Ovårdade tomter
  • Hissar
  • Ventilation
  • Elektriska portar
  • Rulltrappor
  • Skyltar
  • Lekplatser
  • Enkelt avhjälpta hinder

Anmäl ett tillsynsärende

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Vardagar
kl 9:00-12:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning, med start 
29 augusti kl. 15:00-19:00.

Bokning sker via e-tjänst som
öppnar 1 augusti.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter