Meny

Synpunkter på bygglovsärenden

Här hittar du information om ärenden som är ute på annons i Södermanlands nyheter (SN).

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering

Fastighet: Standard 17
Ärendenummer: B 2020-001126

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad i form av en inglasad uteservering har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan P82-5. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 10 mars 2021 till:
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad,
Bygglovenheten, 611 83 Nyköping
eller bygglov@nykoping.se

Ta del av handlingarna:

Ritningar

Frågor om ärendet

Kontakta Bygglovenheten e-post, bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: