Synpunkter på bygglovsärenden

Här hittar du information om ärenden som är ute på annons i Södermanlands Nyheter.

Ansökan om tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad och anläggande av parkeringsplats.

Fastighet: Caproni 1

Ärendenummer: B 2019-000605

En ansökan om tidsbegränsat lov för ändrad användning av industrilokal samt anläggande av parkeringsplats har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan P95-2. 

Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Här kan du ta del av handlingarna:

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 7 augusti 2019 till:

bygglov@nykoping.se

eller

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

För frågor om ärendet, kontakta Bygglovenheten på e-post, bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Telefontider

Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning, med start 
29 augusti kl. 15:00-19:00.

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: