Synpunkter på bygglovsärenden

Ibland när vi ska besluta om bygglov är antalet berörda grannar så pass många att vi annonserar om byggansökan i lokaltidningen och publicerar dem på denna webbsida. 

Du som är berörd sakägare, till exempel närboende, kan lämna synpunkter innan nämnden fattar beslut.

Om sidan är tom så har vi inga annonser för tillfället. 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Fastighet: Brovakten 5
Diarienummer: B 2021-000366

En ansökan om tidsbegränsat lov för tillbyggnad av uteservering har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan P23-1. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Ta del av handlingarna

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 14 oktober 2021 till:

bygglov@nykoping.se
eller
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

För frågor om ärendet är ni välkomna att kontakta oss: 
bygglov@nykoping.se eller via telefon 0155-24 82 50.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: