Synpunkter på bygglovsärenden

Här hittar du information om ärenden som är ute på annons i Södermanlands Nyheter.

Ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast.

Fastighet: Björksund 2:9

Ärendenummer: B 2019-000619

En ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Om du är en berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 15 juli 2019 till:

bygglov@nykoping.se

eller

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Ta del av handlingarna.

För frågor om ärendet, kontakta Bygglovenheten på e-post, bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Vardagar
kl 9:00-12:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning, med start 
29 augusti kl. 15:00-19:00.

Bokning sker via e-tjänst som
öppnar 1 augusti.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: