Synpunkter på bygglovsärenden

Ibland när vi ska besluta om bygglov är antalet berörda grannar så pass många att vi annonserar om byggansökan i lokaltidningen och publicerar dem på denna webbsida. Du som är berörd sakägare, till exempel närboende, kan lämna synpunkter innan nämnden fattar beslut.

 

Ansökan om bygglov
Fastighet: BROVAKTEN 5 (ÖSTRA STORGATAN 2)
Ärende: B 2023-000820

En ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan genom att uteserveringen placeras på allmän platsmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Ta del av handlingarna här.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 10 november 2023 till:
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller mejla till bygglov@nykoping.se

Vid frågor om ärendet, ring vår kundservice på telefon 0155-24 80 80 eller mejla till kundservice@nykoping.se

 

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny