Synpunkter på bygglovsärenden

Ibland när vi ska besluta om bygglov är antalet berörda grannar så pass många att vi annonserar om byggansökan i lokaltidningen och publicerar dem på denna webbsida. Du som är berörd sakägare, till exempel närboende, kan lämna synpunkter innan nämnden fattar beslut.

 

Ansökan om bygglov
VRENABY 14:2 (EKSLINGAN 11A)

Ärende: B 2023-000026

En ansökan om rivningslov av befintlig byggnad och bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan då byggnaden hamnar på plats som är avsett för allmänt ändamål.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Här kan du ta del av handlingarna.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast den 12 april 2023 till: Nyköpings kommun,
Bygglovenheten,
611 83 Nyköping

eller via e-post till bygglov@nykoping.se

 

Vid frågor om ärendet, ring vår kundservice på telefon 0155-24 80 80.

 

 

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: bygglov@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.
Jämna veckor – Torsdagar
Ojämna veckor – Tisdagar
Klockan 15-19

Boka rådgivning via e-tjänst

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny