Meny

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Underrubrik saknas

Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men långt ifrån alla, har skyddsbestämmelser och är markerade i detaljplan, detta kallas för q- eller k-märkning. Använd kartan på sidan för gällande detaljplaner för att ta reda på om det finns en detaljplan för ditt område.

Byggnader kan vara skyddade även om det inte framgår av detaljplan. Detta gäller speciellt där det finns en äldre detaljplan. Det finns en kulturhistorisk byggnadsinventering för innerstaden där kulturhistorisk bebyggelse beskrivs, kontakta Bygglovenheten om du vill veta mer eller om du undrar ifall din byggnad finns med där.

Är du osäker är du välkommen att kontakta Bygglovenheten via e-post, bygglov@nykoping.se eller per telefon 0155-24 82 50.

När du ska bygga i kulturhistoriskt värdefull miljö, bygga om eller underhålla värdefulla byggnader kan du vända dig till antikvarierna på Sörmlands museum för rådgivning  på telefon 0155-24 57 00. 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbast hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Telefontider

Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning, med start 
29 augusti kl. 15:00-19:00.

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter