Meny

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Många byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde, vilket kan påverka vilka åtgärder du får göra på byggnaden. 

Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men långt ifrån alla, har skyddsbestämmelser och är markerade i detaljplan, detta kallas för q- eller k-märkning. Använd kartan på sidan för gällande detaljplaner för att ta reda på om det finns en detaljplan för ditt område.

Byggnader kan vara skyddade även om det inte framgår av detaljplan. Detta gäller speciellt där det finns en äldre detaljplan. Det finns en kulturhistorisk byggnadsinventering för innerstaden där kulturhistorisk bebyggelse beskrivs, kontakta Bygglovenheten om du vill veta mer eller om du undrar ifall din byggnad finns med där.

Är du osäker är du välkommen att kontakta Bygglovenheten via e-post, bygglov@nykoping.se eller per telefon 0155-24 82 50.

När du ska bygga i kulturhistoriskt värdefull miljö, bygga om eller underhålla värdefulla byggnader kan du vända dig till antikvarierna på Sörmlands museum för rådgivning  på telefon 0155-24 57 00. 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabb hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Ordinarie telefontider
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

 

Bokade möten

På torsdagar kan du boka ett kvällsmöte med bygglovhandläggare för personlig rådgivning, med start
30 januari kl. 15:00-19:00.

Välkommen!

Bokning sker via e-tjänst.

Bokade telefontider
Du kan också be oss att ringa upp dig. Skicka e-post med namn, telefonnummer, vad det gäller och när du vill bli uppringd så kontaktar vi dig. Ange gärna fastighet eller gatuadress.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter