Kartor och mätning

Vid till exempel en bygglovsansökan behövs olika typer av kartor. Här har vi samlat information om de tjänster vi erbjuder.

Kartunderlag till situationsplan

Situationsplanen är ett hjälpmedel både för dig som bygglovsökande och för bygglovhandläggaren vid bygglovsprövning. Beroende på vad du önskar göra ställer bygglovhandläggaren olika krav på kartunderlag. Ofta går det bra med underlag från kartor.nykoping.se eller en situationsplan från ett tidigare ärende, men i vissa fall behövs någon typ av nybyggnadskarta.

Börja med att skicka in en situationsplan baserad på en tidigare situationsplan eller underlag från kartor.nykoping.se. Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om det behövs en nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta i ditt ärende.

Gå till kartor.nykoping.se

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag för en situationsplan vid ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel både för dig som bygglovsökande och för bygglovhandläggaren vid bygglovsprövning.

Bygglovhandläggaren avgör, och meddelar dig, om nybyggnadskarta krävs och vilken typ av karta som behövs. Du beställer sedan nybyggnadskartan via vår e-tjänst. Vi tar inte emot beställningar på nybyggnadskarta om du inte har ett pågående byggärende hos oss.

Beställ en nybyggnadskarta

Avgift

För ärenden där ansökan inkommit innan den 1 juli 2019 kostar nybyggnadskartan 4 900 kr - 7 700 kr för en fastighet med en areal mindre än 2000 kvm.

För ärenden där ansökan inkommit efter den 1 juli 2019 ingår nybyggnadskartan i kostnaden för bygglovet, i enlighet med den nya taxan. Här kan du läsa mer om den nya taxan.

Kartutdrag

Du kan beställa ett utdrag ur baskartan, med innehåll  i databasen såsom vid uttagstillfället och där ingen fältkontroll utförs.

Beställ ett kartutdrag

Avgift

Kostnad för kartutdrag är från 1 000 kr för normalstor fastighet, med en areal mindre än 2000 kvm.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden byggts på den plats som bygglovet anger. Detta utförs när fasaden på den nya byggnaden är på plats. 

Du beställer lägeskontroll när fasaden är på plats och i god tid innan planerad tid för slutbesked, för att inte fördröja planerad tidpunkt för inflyttning till/användning av den nya byggnaden.

När lägeskontrollen är klar får du en bekräftelse om att den blivit utförd. Du får alltså inte någon ny karta, utan byggnadsverkets placering läggs in i vårt kartsystem. Byggnadsverket kommer sedan att synas på kartor.nykoping.se.

Beställ lägeskontroll

Utstakning

Utstakning innebär att den nya byggnadens läge märks ut i överensstämmelse med det givna bygglovet. Detta görs innan bygget börjar. Du beställer utstakning genom vår e-tjänst.

Vi behöver minst tio dagars framförhållning för att genomföra en utstakning. Här kan du läsa mer om husutstakning. 

Beställ utstakning

Beställning av kart- och mättjänster

Använd gärna vår e-tjänst för att göra din beställning. Vill du hellre använda en blankett kan du kontakta oss så skickar vi den till dig.

Beställ kart- och mättjänster

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbast hantering, skicka e-post. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Telefontider

Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 13:00-16:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning, med start 
29 augusti kl. 15:00-19:00.

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter