Överklagan - bygglov

Om du är missnöjd med ditt eller grannens lovbeslut eller förhandsbesked har du möjlighet att överklaga beslutet. Det innebär att du begär att Länsstyrelsen överprövar Bygglovenhetens beslut och kontrollerar att allt gått rätt till i beslutsprocessen. Här nedan kan du läsa mer om hur det går till och vad som händer efter att du lämnat in din överklagan.

Du lämnar in en överklagan

I din överklagan ska du ange vilket beslut du vill överklaga och ärendets diarienummer. Skriv varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att det ska ändras. Om du har handlingar som stöder din uppfattning ska du skicka med dem.

Överklagan skickas till

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Du kan också skicka in din överklagan per e-post till bygglov@nykoping.se.

När din överklagan kommer in kontrollerar vi så att den har kommit in i tid och kopplar ihop den med det aktuella beslutet. Sedan skickar vi vidare ärendet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen handlägger ärendet

Hos Länsstyrelsen fördelas ärendet till en handläggare. Handläggaren är ofta en jurist men ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare.

Ett ärende kan av olika skäl ta både längre och kortare tid, men enligt regeringens mål ska:

  • 75 % av ärendena avgöras inom 4 månader
  • 90 % av ärendena avgöras inom 6 månader

När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.

Vad händer sedan?

Länsstyrelsen kan till exempel besluta att avvisa överklagan eller att kommunen ska handlägga ärendet på nytt. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen och sedan vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Tips och råd

  • Om du tycker att det verkar svårt att göra en överklagan kan du givetvis anlita ett ombud som hjälper dig.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50 
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

Torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning. 
kl 15:00-19:00
Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter