Meny

Kungörelse om bygglov

När ett beslut om lov eller förhandsbesked fattas kungörs, det vill säga meddelas, detta i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Där finns alla beslut som är fattade från och med 2 maj 2011.

Hitta kungörelser

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

  1. Gå till Post- och Inrikes Tidningars webbplats.
  2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
  3. Klicka på "Avancerad sökning".
  4. I rullistan för "Ämnesområde" väljer du "Kungörelse enligt plan- och bygglagen"
  5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
  6. Klicka på "Sök".

Delgivning och underrättelse

När det tas beslut om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked ska fastighetsägare andra än sökande delges om beslutet. Det betyder att de ska få kännedom om att det tagits ett positivt beslut för en byggåtgärd på deras fastighet. 

Andra som delges av beslut är grannar eller berörda sakägare som lämnat synpunkter i ärendet. 

Ibland kan beslut också meddelas med en annons i Sörmlands Nyheter och på den kommunala anslagstavlan.

Det är viktigt att du svarar!

Om du får hem ett brev om delgivning är det viktigt att du skriver under delgivningskvittot och skickar tillbaka det till Bygglovenheten. Det innebär inte att du godkänner åtgärden, men det är ett underlag som anger när tiden för att överklaga påbörjas. Är det flera ägare på en fastighet skickas ett brev om delgivning till varje fastighetsägare.

Överklaga ett beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut om bygglov eller förhandsbesked inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eller tre veckor från att du blivit delgiven.

Här kan du läsa mer om hur man överklagar.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter