Bygglovsprocessen, från idé till slutbesked

Att söka bygglov eller göra en anmälan kan kännas lite krångligt. Här hittar du information om vad du behöver tänka på och göra, från idé till slutbesked.

1. Så här förbereder du dig

När behövs bygglov?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På sidan När behövs bygglov? hittar du information och checklistor.

Vad gäller där du tänker bygga?

Det kan vara olika förutsättningar beroende på var du bor. Använd vår karta  för att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om tomten (fastigheten enligt fackspråk) är obebyggd och det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Situationsplan

För de flesta åtgärderna behövs en situationsplan. Situationsplanen visar var på tomten åtgärden kommer att utföras/byggnaden kommer att placeras och vilka avstånd som finns till tomtgräns och byggnader som redan finns på tomten.

Här kan du se ett exempel på en situationsplan.

Kontrollansvarig – behövs det?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten, till exempel tekniskt samråd och slutsamråd. 

Exempel på åtgärder där du behöver en kontrollansvarig är när du ska bygga ett nytt bostadshus eller göra större tillbyggnader.

Här kan du läsa om vad en kontrollansvarig gör samt hitta en certifierad kontrollansvarig.

2. Skicka in en anmälan eller ansökan

Ansök om bygglov eller gör en anmälan genom att använda vår e-tjänst. Du kan också skicka in din ansökan/anmälan per post eller till vår e-postadress: bygglov@nykoping.se.

Du får då en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan och vi meddelar dig sedan om du behöver komplettera något.

Tänk på att om du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om och samtidigt ska installera en ny eldstad så måste du skicka in både en blankett för ansökan/anmälan och en blankett för installation av eldstad/rökkanal. Vi handlägger dock din ansökan/anmälan som ett ärende.

Ansök om lov eller gör en anmälan

Använd vår e-tjänst

Ansök om bygglov eller gör en anmälan genom att använda vår e-tjänst. För att göra det behöver du ha en e-legitimation, exempelvis BankID. Detta gäller även för företag.

Du kan läsa mer om e-legitimation hos Myndigheten för digital förvaltning och om BankID för företag på www.bankid.com.

Kontakta oss för blankett

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss så skickar vi en blankett. Då ringer du oss på 0155-24 82 50 eller skickar e-post till bygglov@nykoping.se. Därefter kan du skicka din ansökan till oss via e-post eller per post.

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Tips för en kortare handläggningstid

 • Var så tydlig som möjligt när du beskriver det du vill göra.
 • Anlita en kontrollansvarig innan du skickar in din ansökan.
 • Ta reda på vad det står i detaljplanen för ditt område. Byggnadsverk som inte avviker från vad som är tillåtet på fastigheten minskar risken för en lång handläggningstid.
 • Skicka in alla handlingar som behövs från början.
  Här kan du läsa mer om hur handlingarna ska se ut.
 • Tänk på att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Här kan du läsa mer om tillgänglighet.
 • Se till att alla ritningar är skalenliga, måttsatta och att de stämmer överens med varandra.

3. Vi fattar ett beslut

När din ansökan är komplett får du ett beslut från oss inom tio veckor. 

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga.
Innan du kan ta det första spadtaget måste du ha ett startbesked.

Tekniskt samråd

För vissa byggprojekt behövs ett tekniskt samråd innan det kan ges startbesked. Byggherren, kontrollansvarig och byggnadsinspektör närvarar på det tekniska samrådet. Där går man bland annat igenom kontrollplanen, arbetets planering och organisation samt byggnadsverkets konstruktion, tillgänglighet, ventilation och brandskydd.

Undvik sanktionsavgift - invänta alltid ett startbesked

Det är olagligt att börja bygga utan ett startbesked.
Börjar du bygga utan ett startbesked riskerar du att behöva betala en sanktionsavgift.

4. Du får ett startbesked

Startbeskedet innebär att ditt förslag till kontrollplan är godkänt av oss och att du kan sätta igång med byggandet. Oftast får du startbeskedet efter att du har haft ett möte med oss (det kallas för tekniskt samråd). 

Vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet, men du får inte börja bygga förrän fyra veckor efter att beslutet publicerats på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.

5. Bygget pågår

Vi besöker ofta byggarbetsplatsen om det är ett större bygge som ska göras. Vid arbetsplatsbesök går vi igenom kontrollplanen och annat som beslutades vid tekniskt samråd.

När bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd. Slutsamrådet är ett möte där vi bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

6. Du får ett slutbesked

För att börja använda det som du har byggt måste du ha fått ett skriftligt slutbesked från oss. För att få ett slutbesked ska alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen vara uppfyllda. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigt och godkänt. 

Tips och råd

 • Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det innebär att du kan sätta igång tidigare.
 • Ska du stycka av en tomt? Vänd dig i första hand till Lantmäteriet.
 • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga? Läs mer om tillgänglighet här.
 • Prata med grannarna. Ibland kan processen gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: