Äldreboende och demensboende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för äldreboende och demensboende i Nyköpings kommun. Särskilt boende finns i både kommunal och privat regi. Kommunen har också ett så kallat trygghetsboende. Längre ner på sidan hittar du alla boenden i kommunen. 

Särskilt boende är till för dig som behöver mer vård och omsorg än vad hemtjänsten kan ge. För att få en lägenhet på äldreboende krävs att du har stora fysiska eller psykiska omvårdnadsbehov.

Alla som bor på äldre- eller demensboende har sin egen lägenhet i anknytning till gemensamma mat- och sällskapsrum. De boende får hjälp utifrån sina behov. På boendet arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt och det finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare.

Besök som vanligt

Gör ditt besök hos anhöriga på äldre- och demensboenden som vanligt. Från mars 2023 har vi tagit bort de rutiner vi införde i samband med coronapandemin, för säkra besök. 

Wifi på äldre- och demensboenden

Hyresgästerna kontaktar själva en internetleverantör för att beställa och koppla in eget trådlöst nätverk.

Besökare till boende som behöver tillgång till det trådlösa nätverket kan i de offentliga utrymmena logga in via ett gästkonto.

Privata utförare har egna lösningar och frågor om wifi hänvisas till respektive boende.

Vad kostar det att bo på ett boende? 

Du betalar hyra och måltider samt en vårdavgift för den hjälp och omsorg du behöver. Vårdavgiften grundar sig på din inkomst. Hyran och måltiderna har ett fast pris.

Du kan också välja att betala en avgift på 150 kronor per månad för att få tillgång till vissa förbrukningsvaror; hushållspapper, toalettpapper, rengöringsmedel, tvättmedel, avfallspåsar för eget bruk och lampor till fast armatur. 

Ansöka om äldre- eller demensboende

Om du är äldre och har stora omsorgsbehov kan du ansöka om särskilt boende.

Maka/make har möjlighet att vara medsökande/parboende, även om man inte har ett eget behov av äldreboende.

Det går inte att ställa sig i kö till ett äldre- eller demensboende eller välja ett specifikt boende, men du kan ha önskemål om vilket boende du vill flytta till.

Beslut

Vi fattar beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL). Antingen blir din ansökan beviljad eller avslagen. Oavsett beslut får du beslutet skickat till dig per post. Du får besked om beslut inom en månad.

Om du blir beviljad särskilt boende blir du erbjuden en lägenhet från kommunens boendesamordnare. Du har endast rätt att tacka nej en gång till erbjudande om boende som du inte önskat. Om du tackar nej till något av de boenden du önskat kommer din ansökan att avslås och du måste ansöka igen.

Bo tillsammans med partner

Läs om möjlighet till parboende på äldre- och demensboenden

Bo borta i bland eller vid enskilt tillfälle - korttidsboende

Läs om hur det fungerar med korttidsboende

På boendet

Aktiviteter 

Boendena erbjuder aktiviteter. Du får vara delaktig i planerandet av veckans gemensamma aktiviteter och större tillställningar som planeras på boendet.

Kontaktpersonal

Du får en eller två kontaktpersonal. Tillsammans med kontaktpersonal bestämmer du hur och när du vill ha din hjälp.

Genomförandeplan

För att du ska kunna påverka och vara delaktig gör din kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska visa vad du behöver ha hjälp och stöd med, hur och när du vill ha hjälpen – allt för att du ska få en meningsfull och bra vardag.

Inför flytt till boende

Läs mer om vad som är bra att veta inför att du eller någon anhörig ska flytta in på ett äldre eller demensboende.

Jämför äldre- och demensboende

Här kan du jämföra de äldre- och demensbostäder som finns i Nyköpings kommun, både kommunala och privata.

Du ser bland annat antal lägenheter, hyra och om boendet har eget tillagningskök.

Jämför äldre- och demensboenden

Äldre- och demensboende i Nyköpings kommun

Öppna sidomeny