Meny

Vanliga frågor och svar om tomter för småhus

Här hittar du svar på de vanliga frågorna vi får om tomter för småhus i Nyköpings kommun.

Finns det en tomtkö i Nyköping?

Nej, Nyköpings kommuns ambition har under många år varit att ha så pass många tomter att alla som vill köpa en tomt har kunnat göra det.

Hur får man information om lediga tomter eller hur försäljningar går till?

Vi informerar här på nykoping.se samt ibland via annonser i Södermanlands Nyheter. Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev så får du ett e-postmeddelande när vi har ny information om småhustomter.

Hur går det till att köpa en tomt?

De kommunala tomterna för småhus som finns att köpa hittar du på sidan "lediga småhustomter"

Vid kommande försäljningar i Örstig, Stenbro och Tängsta kommer försäljningarna ske via mäklare. Vilken mäklare är inte klart än men meddelas inom kort. Tomterna kommer att säljas till högstbjudande utifrån ett grundpris för respektive tomt.

För övriga tomter kontaktar du Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun på telefon 0155-24 82 30 eller via epost MEX@nykoping.se

Det finns också privata tomtförsäljare i kommunen, de tomterna  hittar du hos mäklare, privata markägares webbplatser eller motsvarande.

Går det att reservera en tomt som man är intresserad av?

För tomter som inte ligger i Örstig, Stenbro eller Tängsta  går det utan kostnad att reservera en tomt i max tre månader. Reservationen ska göras skriftligt och du får en återkoppling från Samhällsbyggnad. Skicka e-post till MEX@nykoping.se eller ett brev till Samhällsbyggnad, Mark- och exploateringsenheten, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping.

Om en annan intressent hör av sig till kommunen och vill köpa tomten under tiden kommer du att kontaktas. Då måste du bestämma dig inom två veckor.

Vad kostar en tomt?

Det beror på var den ligger och hur stor den är. Ta del av priserna på de kommunala tomterna för småhus.

När släpps det nya kommunala tomter?

Mark- och expolateringsenheten på Samhällsbyggnad arbetar generellt med planering för möjligheten att släppa nya tomter. De nya tomterna aviseras på sidan "Lediga småhustomter" och vid större försäljningar i lokaltidningen. Tomterna i Örstig, Stenbro och Tängsta kommer också att annonseras via den mäklare som får försäljningsuppdraget. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så får du information när vi har nyheter.

Vad kostar VA-anslutning?

Kostnaden du som köpare betalar är avgift enligt gällande VA-taxa i Nyköpings kommun. Läs mer om vatten och avlopp.

Vad kostar elanslutning?

Elanslutningen kostar enligt gällande taxor hos nätdistributören vilket är Vattenfall i vår kommun.

Finns det fiber i det område jag är intresserad av?

Läs mer om var det finns fiber på Gästabudsstadens webbplats.

Får jag hugga ner träden på tomten?

I de flesta får du fälla träd som finns på din tomt. Men i vissa fall kan det enligt gällande detaljplan finnas träd som ska bevaras. Läs mer om att fälla träd i Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter