Meny

Vanliga frågor och svar om tomter för småhus

Här hittar du svar på de vanliga frågorna vi får om tomter för småhus i Nyköpings kommun.

Finns det en tomtkö i Nyköping?

Nej, Nyköpings kommuns ambition har under många år varit att ha så pass många tomter att alla som vill köpa en tomt har kunnat göra det.

Hur får man information om lediga tomter eller hur försäljningar går till?

Vi informerar här på nykoping.se på sidan Lediga småhustomter samt ibland via annonser i Södermanlands Nyheter. Information finns också på vår upphandlade mäklares webbplats, Våningen & Villan.

Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev så får du ett e-postmeddelande när vi har ny information om småhustomter.

Hur går det till att köpa en tomt?

Försäljningen av kommunens småhustomter hanteras av Våningen & Villan i Nyköping. Nyköpings kommun har valt att upphandla en mäklare för försäljningsprocessen, dels på grund av mängden tomter, dels för att processen är känd och rättvis.

Försäljningen av tomterna sker utifrån ett satt grundpris. Om flera personer är intresserade av samma tomt sker en budgivning. Den som lagt det högsta budet erbjuds att köpa tomten. Tomterna som eventuellt inte säljs under perioden för budgivningen står kvar i kommunens tomtbank men säljs av Våningen & Villan.

Tomterna säljs till privatpersoner som har för avsikt att bosätta sig i huset som byggs på tomten. För att få köpa en tomt ska man ha ekonomiska möjligheter till att bekosta både tomtköp och byggnation av ett bostadshus tillsammans med de kostnader som ingår.

Vad kostar en tomt?

Det beror på var den ligger och hur stor den är. Prisuppgift finns listat på respektive tomts webbsida.

Kan man reservera en tomt?

Nej, det kan man inte. 

Hur ofta släpps det nya kommunala tomter?

Mark- och expolateringsenheten på Samhällsbyggnad arbetar generellt med planering för möjligheten att släppa nya tomter. 

Vad kostar VA-anslutning?

Kostnaden du som köpare betalar är avgift enligt gällande VA-taxa i Nyköpings kommun. Läs mer om vatten och avlopp.

Vad kostar elanslutning?

Elanslutningen kostar enligt gällande taxor hos nätdistributören vilket är Vattenfall i vår kommun.

Finns det fiber i det område jag är intresserad av?

Läs mer om var det finns fiber på Gästabudsstadens webbplats.

Får jag hugga ner träden på tomten?

I de flesta får du fälla träd som finns på din tomt. Men i vissa fall kan det enligt gällande detaljplan finnas träd som ska bevaras. Läs mer om att fälla träd i Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad
Mark- och exploateringsenheten
0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter