Lediga småhustomter

Här hittar du de småhustomter som Nyköpings kommun säljer eller som planeras att säljas.

Under 2019 kommer vi att erbjuda ett 50-tal villatomter i området Örstig på Arnö. 

Vanliga frågor och svar om småhustomter

Har du frågor om hur det fungerar med tomtköp i Nyköpings kommun? Läs svaren på några av de vanliga frågor vi får.

Till dig som privatperson: vill du veta när vi har ny information om småhustomter i Nyköping?

Anmäl dig till vårt intresseregister för småhustomter så får du ett e-postmeddelande när vi har ny information. Obs! Det är inte en tomtkö eller en reservationslista. Läs mer och anmäl dig till intresseregistret.

I menyn hittar du information om lediga tomter i tätorterna runt Nyköping.

Försäljning av småhustomter – anmälan till lottdragning

Val av område *

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

Mark- och exploateringsenheten
Tfn 0155 24 82 30
MEX@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: