Meny

Vedeldning

Ett stort antal människor i den närmaste omgivningen kan påverkas av felaktig vedeldning. Många klagar över irritation i luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannar eldar.

Särskilt utsatta är de som har hus med fläktstyrd ventilation, eftersom rök sugs in i huset. Vissa människor t.ex. astmatiker kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. Har du problem med grannens eldning så börja med att prata med grannen. Hjälper inte det kan du kontakta Miljöenheten genom att e-tjänsten nedan. 

e-tjänst för att lämna in klagomål

Du kan också kontakta oss om du vill få blanketten hemskickad istället.

Bra rök är vit eller genomskinlig

Röken avslöjar hur du eldar. Enklaste sättet att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Se till att du har tillräckligt med förbränningsluft. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära. Vid god förbränning kommer röken ofta, vid kalla dagar, att vara vit av vattenånga. Varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och kan bara ses som värmedaller.

Att tänka på

För att hindra att olägenheter uppstår, tänk på följande:

  • Vid nyinstallation, köp enbart s.k. miljögodkänd utrustning med möjlighet till ackumulering av värme. Det krävs anmälan och ibland bygglov vid installation av eldstad/skorsten. Anmälan görs hos bygg- och tekniknämnden.
  • Öppna spisar, braskaminer och liknande ska endast användas för s.k. trivseleldning. Trivseleldning innebär att kontinuerlig eldning inte sker hela dagen eller dagligen, och inte för basuppvärmning.
  • Använd ett för din anläggning lämpligt bränsle. Använd inte fuktig ved. (Den ska ha legat på torkning minst 12 månader under tak och helst ett par veckor i uppvärmt utrymme innan den används). Kapning och klyvning av ved inom tätbebyggt område är direkt olämpligt med tanke på ljudstörningar.
  • Avfall och stora mängder papper får inte eldas!
  • Se till att temperaturen är tillräckligt hög och att lufttillförseln är tillräcklig. Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln. Använd stickor och finhuggen torr ved för att få en snabb upptändning av pannan/eldstaden.
  • Se till att du har en ordentlig glödbädd när nytt bränsle läggs på.
  • Braselda! Elda hellre rejält morgon och kväll vid maximal effekt än att snålelda under hela dagen.
  • Tala med skorstensfejaren om du funderar på att byta bränsle, eftersom pannor som eldas med ved måste sotas med tätare intervall. Fråga dem också om din skorsten är lämplig för vedeldning.
  • Sist, men inte minst, ta hänsyn till dina grannar.

Avgift

Vid befogade klagomål som kräver utredning tar vi ut en avgift som betalas av den som orsakar störningen. Avgiften är 1 100 kronor per timme i nedlagd handläggningstid. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter