Slamsugning och latrin

Underrubrik saknas

På den här sidan hittar du information om slamsugning av små avloppsanläggningar, såsom slutna tankar, slambrunnar och minreningsverk samt hämtning av latrin. Här finns också prislistan för våra tjänster.

Slamsugning

Kontakta oss för att teckna abonnemang för tömning av små avloppsanläggningar. Vi erbjuder även tömning på beställning. Du kommer i kontakt med oss via telefon 0155-24 88 00 eller mejl tekniska.divisionen@nykoping.se

Akuta problem kommer att åtgärdas inom tre arbetsdagar. Övriga beställningar av tömning kommer att utföras inom 10 arbetsdagar.  Observera att vi inte kan utlova att akut slamsugning utförs samma dag som du gör din beställning.

Låsning av brunnslock

Låsning kan ske med låsbult. Om låsning sker med hänglås erbjuder kommunen tillgång till lås och nyckel utan kostnad. Lås finns att hämta på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping, efter överenskommelse. 

Så kan du underlätta vårt arbete

Av arbetsmiljöskäl gäller följande:

Brunnslock

 • Locket får väga max 15 kilo. 
 • Om ditt lock är tyngre än angiven maxvikt måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!
 • Vi uppmanar dig att röja kring och fram till tömningsstället så att det är fritt från buskar, nässlor, tistlar och annat som hindrar vårt arbete. Markera gärna var brunnen är placerad, så den är lätt att hitta.
 • På vintern bör du se till att locket till din slambrunn eller tank inte är täckt med snö eller är fastfruset. Om brunnslocket döljs av snö eller om det är fastfruset blir det svårare att ge dig service.

Slangdragning

 • Vid nyanläggning, planera för att avståndet mellan tömningsfordonet och botten på den anläggning som ska slamsugas ska vara så kort som möjligt, max 10 meter. Kontakta Renhållningen för att stämma av placeringen innan nyanläggning. För redan befintliga anläggningar ska avståndet absolut inte överstiga 40 meter.
 • Sughöjden (från brunnsbotten till anslutningspunkt på fordonet) får inte överstiga sex meter.
 • Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Dragvägen ska vara fri från hinder i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Nivåskillnader bör inte förekomma.

Högtrycksspolning

Vi erbjuder högtrycksspolning på beställning i mån av tid.

Avgift för tömning av slam från små avloppsanläggningar

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter. Taxan gäller för 2023.

Avgift för tömning av slamavskiljare eller sluten tank upp till 6 kbm

Volym, kbm

Avgift
kr per tömning, Schemalagd

Avgift
kr per tömning, inom 10 arbetsdagar

Avgift
kr per tömning, inom 3 arbetsdagar

Mindre än 3 kbm

1 052 kr

1 634 kr

2 248 kr

3 – 6 kbm

1 603 kr

2 186 kr

2 801 kr

Avgift för tömning av slamavskiljare eller sluten tank över 6 kbm

Kostnaden består av avgift för tömning + behandlingsavgift.

Tömningsavgiften avser tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, kr per timme på plats. Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halv-timme. Körtid till fastigheten ingår i avgiften.

Tjänst

Avgift, kr

Schemalagd

Avgift, kr

Budning,
inom 10 arbetsdagar

Avgift, kr

Budning,
inom 3 arbetsdagar

Tömningsavgift, per timme

1 334 kr

1 917 kr

2 532 kr

Behandling, per kubikmeter

164 kr

164 kr

164 kr

Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-torsdag 06.30-15.30 och fredag 06.30-13.00.

Avgift för eventuella tilläggstjänster tillkommer. 

Latrin

I Nyköpings kommun kan du beställa latrinhämtning. Det är ett alternativ för dig som till exempel har en sommarstuga utan avlopp. 

Du beställer hämtning via Tekniska divisionens kommunservice på telefon 0155-24 88 00 eller via mejl tekniska.divisionen@nykoping.se

Latrin hämtas vanligen inom en vecka efter att din beställning inkommit till oss. Ställ ut tunnan senast klockan 07.00 dagen efter din beställning. 

Att tänka på inför latrinhämtning:

 • Fyll i dina uppgifter på etiketten och klistra den på tunnan (en etikett per tunna). Vi lämnar en ny tunna och ny etikett i samband med hämtning.
 • Placera tunnan i anslutning till väg, vid tomtgräns.
 • Tunnan ska vara väl försluten och ren på utsidan. 
 • Vi hämtar bara tunnor som är beställda från Nyköpings kommun.

Avgift för latrintömning

Tjänst

Avgift
kr per behållare

Hämtning av latrin i behållare

332 kr

 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter