Meny

Slamsugning och latrin

Underrubrik saknas

På den här sidan hittar du information om slamsugning av enskilda avlopp och hämtning av latrin. Här finns också prislistan för våra tjänster.

Slamsugning

Kontakta oss för att teckna abonnemang för tömning av enskilda avlopp. Vi erbjuder även akut tömning på beställning. Du kommer i kontakt med oss via telefon 0155-24 88 00 eller mejl tekniska.divisionen@nykoping.se

Akuta problem kommer att åtgärdas inom tre arbetsdagar. Övriga beställningar av tömning kommer att utföras inom 10 arbetsdagar.  Observera att vi inte kan utlova att akut slamsugning utförs samma dag som du gör din beställning.

Låsning av brunnslock

Låsning kan ske med låsbult. Om låsning sker med hänglås erbjuder kommunen tillgång till lås och nyckel utan kostnad. Lås finns att hämta på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping, efter överenskommelse. 

Så kan du underlätta vårt arbete

Renhållningen slamsuger enskilda avlopp, såsom slutna tankar och slambrunnar. Vi vill vädja till dig att chaufförernas arbete mer skonsamt. Av arbetsmiljöskäl gäller följande:

Brunnslock

 • Locket får väga max 15 kilo. 
 • Om ditt lock är tyngre än angiven maxvikt måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!
 • Vi uppmanar dig att röja kring tömningsstället (brunnen eller tanken) så att det är fritt från buskar, nässlor, tistlar och annat som hindrar vårt arbete. Markera gärna var brunnen är placerad, så den är lätt att hitta.
 • På vintern bör du se till att locket till din slambrunn eller tank inte är täckt med snö eller är fastfruset. Om brunnslocket döljs av snö eller om det är fastfruset blir det svårare att ge dig service.

Slangdragning

 • Vid nyanläggning, planera för att avståndet mellan tömningsfordonet och den anläggning som ska slamsugas ska vara så kort som möjligt, max 10 meter. Kontakta Renhållningen för att stämma av placeringen innan nyanläggning. För redan befintliga anläggningar ska avståndet absolut inte överstiga 40 meter.
 • Sughöjden (från brunnsbotten till anslutningspunkt på fordonet) får inte överstiga sex meter.
 • Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Dragvägen ska vara fri från hinder i form av t.ex. staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Nivåskillnader bör inte förekomma.

Högtrycksspolning

Vi erbjuder högtrycksspolning på beställning i mån av tid.

Avgift för tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter.

Avgift för tömning av slamavskiljare eller sluten tank upp till 6 kbm

Volym, kbm

Avgift
kr per tömning, Schemalagd

Avgift
kr per tömning, inom 10 arbetsdagar

Avgift
kr per tömning, inom 3 arbetsdagar

Mindre än 3 kbm

937 kr

1 456 kr

2 004 kr

3 – 6 kbm

1 428 kr

1 948 kr

2 496 kr

Avgift för tömning av slamavskiljare eller sluten tank över 6 kbm

Avgifter enligt denna tabell tillämpas även för tömning av minireningsverk. Kostnaden består av avgift för tömning + behandlingsavgift.

Tömningsavgiften avser tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, kr per timme på plats. Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halv-timme. Körtid till fastigheten ingår i avgiften.

Tjänst

Avgift, kr

Schemalagd

Avgift, kr

Budning,
inom 10 arbetsdagar

Avgift, kr

Budning,
inom 3 arbetsdagar

Tömningsavgift, per timme

1 189 kr

1 709 kr

2 257 kr

Behandling, per kubikmeter

146 kr

146 kr

146 kr

Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-torsdag 06.30-15.30 och fredag 06.30-13.00.

Latrin

I Nyköpings kommun kan du beställa latrinhämtning. Det är ett alternativ för dig som till exempel har en sommarstuga utan avlopp. 

Du beställer hämtning via Tekniska divisionens kommunservice på telefon 0155-24 88 00 eller via mejl tekniska.divisionen@nykoping.se

Latrin hämtas vanligen inom en vecka efter att din beställning inkommit till oss. Ställ ut tunnan senast klockan 07.00 dagen efter din beställning. 

Att tänka på inför latrinhämtning:

 • Fyll i dina uppgifter på etiketten och klistra den på tunnan (en etikett per tunna). Vi lämnar en ny tunna och ny etikett i samband med hämtning.
 • Placera tunnan i anslutning till väg, vid tomtgräns.
 • Tunnan ska vara väl försluten och ren på utsidan. 
 • Vi hämtar bara tunnor som är beställda från Nyköpings kommun.

Avgift för latrintömning

Tjänst

Avgift
kr per behållare

Hämtning av latrin i behållare

296 kr

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter