Avfallstrappan

Avfallstrappan gäller inom hela EU och beskriver hur vi bäst ska ta hand om vårt avfall. Ju högre upp i trappan vi strävar, desto bättre för miljön.

avfallstrappan_webb.png

1) Minimera mängden avfall 

I första hand bör vi se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska vår användning av jordens resurser och påverkan på miljön.

2) Återanvända

Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, exempelvis genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand-butiker. När du skänker bort eller säljer saker som du inte längre behöver lever de vidare istället för att bli avfall. Eftersom den nya ägaren inte behöver köpa nytt går det inte åt material för att framställa en ny produkt. Dessutom sparar vi den energi som skulle ha gått åt vid produktion och distribution. Tänk därför på att det som är skräp för dig kan vara av värde för någon annan!

3) Återvinna material

När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom rötning av matavfall eller kompostering av trädgårdsavfall.

4) Återvinna energi

Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5) Deponera

I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp. Materialet tas då ur kretsloppet och försvinner som en tillgänglig resurs för oss människor.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: