Meny

Hämtning av avfall

Här hittar du information om avfallshämtning och sortering av avfall.

Sortering i grönt och brunt kärl

I Nyköpings kommun samlar vi in hushållsavfall i två separata kärl som finns hemma hos dig: I det gröna kärlet slänger du det restavfall som inte går sortera ut för återvinning. I det bruna kärlet slänger du ditt matavfall, exempelvis potatisskal, kaffesump, tepåsar och köttrester. Läs mer om restavfall och matavfall här.

Alla tidningar och förpackningar sorteras separat och lämnas på en återvinningsstation, eller miljörum i ditt bostadsområde.

Placering av kärl

Det är viktigt att dina kärl för rest- och matavfall står på rätt sätt för att de ska kunna tömmas på ett tryggt och säkert vis. Vi hämtar avfall med hjälp av två olika fordonstyper, som har olika tömningsteknik. Det innebär att hushållen i vissa områden ska placera kärlen med handtagen mot fastigheten, medan hushåll i andra områden ska placera kärlen med handtagen mot gatan och sopbilen. Du vet vad som är rätt håll genom att se hur vi ställer tillbaka kärlen efter tömning. Vi ställer dem vända åt det håll som är rätt i just ditt område.

För trygg och säker sophämtning, tänk på att:

  • kärlen ska stå plant och i höjd med gatan
  • ställa kärlen max 1,5 meter från vägkanten
  • det ska vara minst 50 centimeter mellan kärlen
  • inte packa för mycket i kärlet, locket måste gå att stänga

Hämtningsdagar och tider

Om du är osäker på vilka hämtningsdagar som gäller för dig är du välkommen att kontakta oss på tfn 0155-24 88 00. Till samma nummer kan du ringa för att beställa en extrahämtning (mot avgift) om du har missat att ställa fram dina kärl till hämtningsdagen.

Vi påbörjar hämtning kl 05.00 och därför rekommenderar vi att du ställer ut dina kärl redan kvällen innan hämtningsdagen. 

Ändrade hämtningsdagar 2020

Vid storhelger och helgdagar i veckan ändras hämtningsdagarna. Alla ändringar publiceras här, samt på facebook.

Vecka 15

Ordinarie hämtning Ny hämtningsdag
mån 6/4 ingen ändring
tis 7/4 mån 6/4 och tis 7/4
ons 8/4 tis 7/4
skärtorsdag, 9/4  ons 8/4
långfredag, 10/4 tors 9/4

Vecka 16

Ordinarie hämtning Ny hämtningsdag
annandag påsk, 13/4 tis 14/4
tis 14/4  tis 14/4 och ons 15/4
ons 15/4 ingen ändring
tors 16/4 ingen ändring
fre 17/4 ingen ändring

Vecka 18

Ordinarie hämtning Ny hämtningsdag
mån 27/4  ingen ändring
tis 28/4 mån 27/4 och tis 28/4
ons 29/4 tis 28/4
tors 30/4, valborgsmässoafton  ons 29/4
fre 1/5, första maj tors 30/4, valborgsmässoafton

Vecka 21

Ordinarie hämtning Ny hämtningsdag
mån 18/5 ingen ändring
tis 19/5  mån 18/5 och tis 19/5
ons 20/5 tis 19/5
tors 21/5, Kristi himmelfärdsdag ons 20/5
fre 22/5 ingen ändring

Vecka 25

Ordinarie hämtning Ny hämtningsdag
mån 15/6  ingen ändring
tis 16/6  mån 15/6 och tis 16/6
ons 17/6  tis 16/6
tors 18/6 ons 17/6
fre 19/6, midsommarafton tors 18/6

Hämtningen påbörjas redan 05.00, så ställ alltid ut kärlet kvällen innan ny hämtningsdag och låt det stå tills det har blivit tömt. Tack för hjälpen!

Månadshämtning

Månadshämtning betyder att du får ditt restavfallskärl tömt var fjärde vecka, på ordinarie hämtningsdag. Matavfallskärlet töms varannan vecka även om du har månadshämtning för restavfallet. 

Du som har ett abonnemang med månadshämtning har en rund röd dekal på ditt kärl för restavfall. Dekalen signalerar till chauffören att kärlet ska tömmas var fjärde vecka.

Har du månadshämtning med tömning jämna veckor töms ditt kärl följande veckor: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 och 52.

Har du månadshämtning med tömning udda veckor töms ditt kärl följande veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 och 51.

Röd dekal

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter