Meny

Villahushåll

Taxa för hushållsavfall för villor (permanentboende i en- och tvåbostadshus) för år 2021.

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer.

Fast avgift

Villahushåll, kr per hushåll      1 285

Rörlig abonnemangsavgift för villor

Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.

Abonnemang

Behållarstorlek
kärl, liter

Restavfall+Matavfall

Restavfall,
antal tömningar per år

Matavfall, 
antal tömningar
per år

Avgift, kr
per år

80* + 140

12

26

225

80* + 140

26

26

487

140** + 140 

12

26

487

140 + 140

26

26

1 114

240 + 140

26

26

2 282

370 + 140

26

26

5 278

370 + 140

52

52

12 665

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

** Nytt alternativ från 2021-04-19


Kvartalstömning

Hushåll i en- och tvåbostadshus som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång per kvartal. Blankett för kvartalstömning finns här. 

Kärlstorlek,
restavfall, liter

Antal tömningar
per år

Avgift, 
kr per år

80*

4

65

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

Hämtning av trädgårdsavfall

Tömning av kärl för trädgårdsavfall (190 liter),
under perioden 1 april-31 oktober enligt fastställt schema, var fjärde vecka.

761 kr/säsong

Med trädgårdsavfall menas komposterbart material, t.ex. gräsklipp, grenar från buskar, fallfrukt.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter