Verksamheter

Taxan för rest- och matavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Taxan gäller från och med 1 april 2023.

Fast avgift

Verksamheter, kr per verksamhet

651

Rörlig abonnemangsavgift för verksamheter

Avgifterna gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillkommer tilläggsavgift.

Matavfall ska sorteras ut. Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. Kärlet för matavfall töms med samma intervall som restavfall, förutom vid tömning en gång var fjärde vecka - då töms kärlet för matavfall varannan vecka. Abonnemang kan tecknas för fler kärl för matavfall och andra tömningsintervall.

Behållarstorlek
Kärl, liter

Antal tömningar per år

Avgift, kr per år

Tömning var fjärde vecka

80*

12

353

140

12

719

Tömning varannan vecka

80*

26

719

140

26

1 249

240

26

2 080

370

26

3 980

660

26

5 970

Tömning en gång per vecka

80*

52

1 753

140

52

2 882

240

52

5 281

370

52

8 982

660

52

13 041

Säck, 160

52

3 464

Tömning två gånger per vecka

370

104

18 136

660

104

24 903

Tömning tre gånger per vecka

370

156

27 201

660

156

38 858

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

Abonnemang med tömning en gång i veckan eller oftare kan inte alltid erbjudas. I dessa fall kan storlek på behållare eller antal behållare anpassas för att möta behoven. 

Dessutom finns abonnemang för:

  • hämtning av matavfall (extra kärl)  
  • tömning av matavfall i sluten tank
  • underjordsbehållare för restavfall och matavfall
  • restavfall i container 
  • komprimator för restavfall
  • återvinningsmaterial 
  • sommarabonnemang

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16,
lunchstängt 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter