Meny

Samfälligheter

Underrubrik saknas

Fast avgift

En- och tvåbostadshus i samfällighetsförening
eller motsvarande, kr per hushåll 

704                

Rörlig abonnemangsavgift för en- och tvåbostadshus i samfälligheter eller motsvarande

Hushåll i samfälligheter eller motsvarande kan välja mellan tre olika typer av abonnemang med kärl, enligt tabellen. De olika abonnemangen styrs av hur mycket restavfall som uppkommer per hushåll:

  • Abonnemang Guld definieras som mindre än 40 liter restavfall per hushåll och vecka.
  • Abonnemang Silver definieras som 40-70 liter restavfall per hushåll och vecka.
  • Abonnemang Brons definieras som mer än 70 liter restavfall per hushåll och vecka

Avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl) x (antal tömningar per år)

Abonnemang

Antal tömningar per år

Abonnemang Guld
Avgift, kr
per liter

Abonnemang Silver
Avgift, kr
per liter

Abonnemang Brons
Avgift, kr
per liter

Varannan vecka

26

0,193

0,258

0,321

En gång per vecka

52

0,213

0,309

0,355

Två gånger per vecka

104

0,256

0,342

0,426

Tre gånger per vecka

156

0,295

0,394

0,490

 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter