Fritidshus i samfällighet

Här hittar du information om sommarhämtning av hushållsavfall under vecka 19-40. Taxan gäller för år 2021. 

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. 

Fast avgift

Fritidshus i samfällighetsförening eller motsvarande, kr per hushåll 

396

Rörlig abonnemangsavgift för fritidshus

Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden vecka 19-40. Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.

Behållarstorlek
Kärl, liter

Restavfall+Matavfall

Restavfall, antal tömningar per år

Matavfall, antal tömningar* per år

Avgift,
kr per år

Hämtning varannan vecka

80* + 140

11

11

299

140 + 140

11

11

527

240 + 140

11

11

1 160

370 + 140

11

11

1 771

660 + 140

11

11

2 545

 

Hämtning varje vecka

660 + 140

22

22

6 108

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

Restavfall i container

I abonnemanget ingår ett kärl för matavfall, 140 liter, med samtidig tömning.

Behållar-storlek, kbm

Utställning/hemtagn.
kr per behållare

Hyra, kr
per månad

Schemalagd,
kr per tömning

Budad, kr
per tömning

3*

828

184

668

1 195

6

828

215

1 333

1 940

8

828

245

1 714

2 462

10*

828

276

2 156

3 143

Grovavfall får inte läggas i container för restavfall. Hämtning av grovavfall beställs separat.
*Gäller endast befintliga abonnemang, går ej att nyteckna.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: