Meny

Fritidshus i samfällighet

Här hittar du information om sommarhämtning av hushållsavfall under vecka 19-40. Taxan gäller för år 2019. 

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. 

Fast avgift

Fritidshus i samfällighetsförening eller motsvarande, kr per hushåll 

388

Rörlig abonnemangsavgift för fritidshus

Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden maj-september. Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.

Behållarstorlek
Kärl, liter

Restavfall+Matavfall

Restavfall, antal tömningar per år

Matavfall, antal tömningar* per år

Avgift,
kr per år

Hämtning varannan vecka

80 + 140

11

11

293

140 + 140

11

11

516

240 + 140

11

11

1 137

370 + 140

11

11

1 736

660 + 140

11

11

2 495

 

Hämtning varje vecka

660 + 140

22

22

5 988

 

Restavfall i container

I abonnemanget ingår ett kärl för matavfall, 140 liter, med samtidig tömning.

Behållar-storlek, kbm

Utställning/hemtagn.
kr per behållare

Hyra, kr
per månad

Schemalagd,
kr per tömning

Budad, kr
per tömning

3

812

181

655

1 172

6

812

211

1 306

1 902

8

812

241

1 680

2 414

10

812

270

2 114

3 081

Grovavfall får inte läggas i container för restavfall. Hämtning av grovavfall beställs separat.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter