Meny

Fritidshus

Här hittar du information om sommarhämtning av hushållsavfall under vecka 19-40. Taxan gäller för år 2021.

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. 

Fast avgift

Fritidshus, kr per hushåll

   697                

Rörlig abonnemangsavgift för fritidshus

Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden vecka 19-40. 
Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns.   

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. 

Behållarstorlek
Kärl, liter

Restavfall+Matavfall

Restavfall, antal tömningar per år

Matavfall, antal tömningar per år

Avgift,
kr per år

Hämtning varannan vecka

80* + 140

11

11

317

140 + 140

11

11

559

240 + 140

11

11

1 230

370 + 140

11

11

1 877

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

Månadshämtning under sommaren

Du som är fritidsboende och sorterar ut samt komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång per månad. Du som kund ska själv anmäla kompostering av matavfall på din egen fastighet till Miljönämnden, via blankett.

Behållarstorlek för restavfall
Kärl, liter

Antal tömningar
per år

Avgift, kr per år

80*

6

100

140**

6

317

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

** Nytt alternativ från 2021-04-19

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter