Meny

Avgifter och abonnemang

Du som kastar lite restavfall betalar mindre än den som kastar mycket restavfall. Det ska motivera till bättre källsortering, mer återvunnet material och ge en bättre miljö. Avfallshämtningen blir mer effektiv och ger färre transporter. 

Här kan du se våra olika abonnemang, med taxor och avgifter:

Vill du byta till ett mindre kärl?

Om du vill byta till en annan storlek på ditt kärl för restavfall är du välkommen att kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen via tfn 0155-24 88 00. Ett byte av abonnemang per år får göras utan avgift. 

Ska du flytta? Gör en flyttanmälan 

När en fastighet byter ägare ska det anmälas till kommunen. Kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen via tekniska.divisionen@nykoping.se eller tfn 0155-24 88 00. 
Uppge kundnummer, namn och adress.   

Vi skickar då en flyttblankett som ska undertecknas av både den befintliga och den nya ägaren.

Som ny fastighetsägare har du rätt att kostnadsfritt byta kärlstorlek, inom första månaden räknat från inflyttningsdatumet.

Kompostering av matavfall

Anmälan

Här hittar du blankett för anmälan om kompostering och ansökan om befrielse från brunt kärl. Du gör din anmälan och ansökan till Miljönämnden utan avgift.

Renhållningen kan ta ut en administrativ avgift för ändring av abonnemang om du önskar befrielse från det bruna avfallskärlet. En ändring per år får göras utan administrativ avgift. 

Kompostering

Matavfall ska komposteras i en skadedjurssäker, ventilerad och värmeisolerad behållare (vid året runt bruk). En isolerad varmkompost krävs för att komposteringen ska fungera även på vintern.

Övrig information 

Beviljat undantag från avfallsföreskrifter är personligt och upphör att gälla om förutsättningarna förändras eller om villkoren för undantaget inte följs. Om du även avser att ansöka om förlängt hämtningsintervall eller ansöka om gemensamt kärl görs det på separat blankett enligt länkarna i den här texten.  Ändring av hämtningsintervall till en gång per månad görs direkt hos Renhållningen i Nyköpings kommun. Övriga undantag från avfallsföreskrifter ansöker du om hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter