Meny

Avgifter och abonnemang

Du som kastar lite restavfall betalar mindre än den som kastar mycket restavfall. Det ska motivera till bättre källsortering och en bättre miljö. Avfallshämtningen blir mer effektiv och ger färre transporter. 

Här kan du se våra olika abonnemang, med taxor och avgifter:

Vill du byta storlek på ditt kärl?

Om du vill byta till en annan storlek på ditt kärl för restavfall är du välkommen att kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen via telefon 0155-24 88 00 eller mejl tekniska.divisionen@nykoping.se.

Du kan göra ett byte av abonnemang per år utan att det kostar något.

Ska du flytta? Gör en flyttanmälan 

När en fastighet byter ägare, anmäl det till kommunens tekniska division via tekniska.divisionen@nykoping.se eller telefon 0155-24 88 00. 

Uppge kundnummer, namn och adress.   

Efter anmälan skickar vi en flyttblankett som både den befintliga och den nya ägaren undertecknar.

Som ny fastighetsägare kan du byta abonnemang om du önskar annan kärlstorlek eller annat hämtningsintervall än den tidigare ägaren hade. Du kan göra ett byte av abonnemang per år utan att det kostar något.

Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall själv behöver du anmäla det. Du ska kompostera i en skadedjurssäker, ventilerad och värmeisolerad behållare (vid året runt bruk). En isolerad varmkompost krävs för att komposteringen ska fungera även på vintern.

Anmäl om kompostering och ansök om befrielse från brunt kärl

Vi tar ut en administrativ avgift för ändring av abonnemang om du önskar befrielse från det bruna avfallskärlet. Du får dock göra en ändring per år utan administrativ avgift.

Gemensamt kärl och intervall för hämtning 

Ansök om förlängt hämtningsintervall

Ansök om gemensamt kärl 

För övriga undantag från avfallsföreskrifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden via miljo@nykoping.se.

Om du blir beviljad undantag från avfallsföreskrifter är det personligt och slutar att gälla om förutsättningarna förändras eller om villkoren för undantaget inte följs.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-fre 07-16,
lunchstängt 12-13

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter