Avfall från företag och verksamheter

Här har vi samlat information om avfall och återvinning för dig som har ett företag eller annan verksamhet. 

Alla verksamhetsutövare ska ha ett kärl för restavfall och ett för matavfall och ha avtal med Nyköpings kommun för hämtning av avfallet. De kärlen är avsedda för avfall som kommer från exempelvis personalmatsalar, fikarum, toalettutrymmen och kontor, inte för avfall från din verksamhet.

Företag och verksamheter är välkomna att lämna verksamhetsavfall till Björshults avfallsanläggning. Anmälan sker i infartskontrollen, även vid små mängder avfall. Öppettiderna i infartskontrollen är helgfria vardagar kl 07.00-16.00.

  • Om du har frågor inför besöket, t ex gällande ifall du behöver förbereda dokument eller om kostnader för att lämna avfall, går det bra att stämma av med infartskontrollen per telefon 0155-45 77 45 innan du besöker oss.
  • Vi tar emot bygg- och rivningsavfall och annat verksamhetsavfall. Vi tar dock inte emot stubbar/stockar, kemikalier och andra kemiska produkter.
  • Osorterat avfall som lämnas får inte innehålla farligt avfall, t.ex. impregnerat trä, el-avfall eller kemikalier. Farligt avfall ska sorteras ut separat.
  • Här kan du läsa mer om avfallsregler för företag och verksamheter.

Taxa för verksamhetsavfall

Här hittar du prislistan för att lämna avfall till Björshults avfallsanläggning.

Deponiavfall 

Avfall som ska deponeras kräver en godkänd avfallsdeklaration, som du hittar här. Deklarationen skickas in till infartskontrollen och ska godkännas innan leverans. 

Avfall som innehåller asbest

Lägg avfall med asbestinnehåll från rivning eller renovering i täta förpackningar (exempelvis plastsäckar). De ska vara väl förslutna och märkas med varningstexten "Asbest". Du får lämna avfallet på Björshults avfallsanläggning mot en särskild avgift. För att få ytterligare information, kontakta oss via mejl eller telefon. Du hittar kontaktuppgifterna längre ned på den här sidan. 

Schaktmassor

Här hittar du information och anmälningsblankett för lämning av schaktmassor.

Avfallshantering vid renovering och rivning

Byggarbete, renovering och rivning ger flera olika typer av avfall. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare sorterar ut avfallet på rätt sätt. Du kan också behöva anmäla, inventera och göra en rivningsplan. Här kan du läsa om vad som gäller vid renovering och rivning. 

Riskavfall från verksamheter

Inom sjukvård, tandvård, fotvård och hos veterinärer, akupunktörer och tatuerare uppkommer ofta riskavfall i form av av kanyler, skalpeller och annat smittförande, stickande eller skärande avfall. Till riskavfall räknas även härdplastavfall, fixeringsvätska, framkallningsvätska, blyfolie, fotografisk film och läkemedelsavfall.

De verksamheter som hanterar riskavfall kan teckna ett abonnemang hos entreprenörer som har tillstånd att hämta och köra farligt avfall. Kommunen hanterar inte riskavfall från verksamheter.

Öppna sidomeny

Nyheter