Bevattningsförbud

På den här sidan hittar du information om eventuella bevattningsförbud. Den 29 juni 2022 infördes bevattningsförbud i Tystberga. Den 13 juni 2022 infördes bevattningsförbud i Runtuna. Sedan den 1 juni 2022 gäller även bevattningsförbud i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik.

Bevattningsförbud i Tystberga från den 29 juni 2022

Från onsdagen den 29 juni och tillsvidare gäller bevattningsförbud i Tystberga. Grundvattennivåerna är under det normala för årstiden. Råvattenbrunnarna i området kan inte producera de vattenmängder som går åt.

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast får användas till mat, dryck och personlig hygien.

Bevattningsförbudet gäller de anslutna till kommunalt vatten och avlopp i aktuellt område. För övriga i Nyköpings kommun och de med privata brunnar gäller sparsamhet.

Läs frågor & svar för mer detaljerad information om vad som gäller.

Bevattningsförbud i Runtuna från den 13 juni 2022

Från måndagen den 13 juni och tillsvidare gäller bevattningsförbud i Runtuna. Grundvattennivåerna är mycket under det normala för årstiden. Råvattenbrunnen i området kan inte producera de vattenmängder som går åt. Samtidigt med bevattningsförbudet arbetar Nyköping vatten med att hitta en plats för en kompletterande råvattenbrunn.

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast får användas till mat, dryck och personlig hygien. 

Bevattningsförbudet gäller de anslutna till kommunalt vatten och avlopp i akutellt område. För övriga i Nyköpings kommun och de med privata brunnar gäller sparsamhet.

Läs frågor & svar för mer detaljerad information om vad som gäller.

Bevattningsförbud i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik från den 1 juni 2022

Från onsdagen den 1 juni 2022 och tillsvidare gäller bevattningsförbud i Edstorp, Stavik, Noheden och Råby. Dricksvattenuttagen har varit höga samtidigt som grundvattnivåerna är mycket under de normala för årstiden. Råvattenbrunnen i området kan inte producera de vattenmängder som går åt. Samtidigt med bevattningsförbudet arbetar Nyköping vatten med att driftsätta en kompletterande råvattenbrunn.

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast får användas till mat, dryck och personlig hygien. 

Bevattningsförbudet gäller de anslutna till kommunalt vatten och avlopp i akutellt område. För övriga i Nyköpings kommun och de med privata brunnar gäller sparsamhet.

Läs frågor & svar för mer detaljerad information kring vad som gäller.

Undantag för vissa näringsidkare

Ett eventuellt bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Tappställe Fruängskällan öppet 

På tappställe Fruängskällan kan du som privatperson hämta gratis vatten till din pool eller för bevattning. Den 1 april-30 september 2022 är tappställe Fruängskällan öppet med självbetjäning. Här kan du som privatperson hämta gratis vatten för bevattning och pooler. Vattnet är inte klassat som dricksvatten.

  • Nyckelkod och instruktion hämtar du månd-tors 07:00-16:00,(lunchstängt 12:00-13:00) fre 07:00-12:00 på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping.
  • Vatten på Tappställe Fruängskällan hämtar du alla dagar 09:00-21:00.

Fruängskällan ligger vid Bagaregatan mitt för parken vid Nils Oscars bryggeri. Infart från Bagaregatan.

Läs mer på nykoping.se/tappstallefruangskallan

Företag som behöver vatten till sin produktion hänvisas till Vattenkioskerna vid Idbäcksvägen och Kungshagsvägen.

Tack för att du är sparsam

Det kommunala dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är geografiskt begränsat är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten.

Enkla tips för att spara på vattnet:

  • Samla det regnvatten som kommer ner.
  • Byt ut trasiga kranar och toaletter.
  • Ta korta duschar.
  • Stäng av vattnet när du tvättar håret och borstar tänderna. 
  • Ställ en kanna vatten i kylen, så slipper du spola i kranen för att få kallt vatten.
  • Tvätta din bil i biltvätt. Det går åt mindre vatten och är bättre för miljön. 

Spara 48 liter på 4 minuter

Dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och för att förebygga vattenbrist måste alla hjälpas åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. På www.havochvatten.se kan du få många tips på hur du kan spara vatten. 

Aktuella grundvattennivåer

På Statens Geologiska Institut (www.sgu.se) hittar du senaste datan om grundvattennivåer i Sverige. Se information på SGUs webbplats.

 

 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter