Bevattningsförbud

Från den 29 maj 2018 gäller förbud för att vattna gräsmattor, fylla pooler och använda vattenspridare. Bevattningsförbudet gäller tillsvidare i hela Nyköpings och Oxelösunds kommun.   

Under våren 2018 har det kommit mindre nederbörd än normalt. Maj månad har varit rekordvarm och torr. Det innebär att våra grundvattennivåer är låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver och vi är tidigt i säsongen behöver vi agera för att förebygga brist på dricksvatten.

Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har därför besluta att införa bevattningsförbud för att vattna gräsmattor, fylla pooler och använda vattenspridare. Det gäller från 29 maj 2018 och tills vidare.

Bevattningsförbudet innebär att:

  • Du får inte vattna gräsmattor.
  • Du får inte använda vattenspridare.
  • Du får inte fylla din pool med dricksvatten. En liten barnpool går bra.

Läs frågor & svar för mer detaljerad information kring vad som gäller

Spara 48 liter på 4 minuter

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. 

Varför har vi infört bevattningsförbud?

Under våren 2018 har det kommit mindre nederbörd än normalt. Maj månad har varit rekordvarm och torr. Det innebär att våra grundvattennivåer är låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver och vi är tidigt i säsongen behöver vi agera för att förebygga brist på dricksvatten.

Förbud tills vidare

Förbudet gäller tills vidare. Vi uppdaterar här på nykoping.se och vår Facebooksida "Nyköpings kommun" när bevattningsförbudet upphävs eller förändras.

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-20
Sidansvarig: Kurt Boström