Internt skydd

Vi arbetar med det interna skyddet, inklusive försäkringsfrågor, i Nyköpings kommun. Målet med arbetet är att den kommunala verksamheten ska kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor och skador.

Det interna skyddet handlar om bland annat säkerhetsskyddsarbete, incidentrapportering och samordning av kommunens larm och kamerasystem.

Kommunens försäkringsskydd och skadeståndshandläggning ingår också i det interna säkerhetsarbetet. Inriktningen är att minska antalet skadetillfällen inom all kommunal verksamhet.

 

 

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: