Hoppa till innehåll
Två säkerhetssamordnare informerar om krisberedskap vid ett bord med nödvändiga saker att ha hemma vid en kris

Säkerhetssamordnare

Våra säkerhetssamordnare arbetar bland annat brottsförebyggande arbete, krishantering och internt skydd för kommuner. 

Våra säkerhetssamordnare arbetar bland annat med:

  • Kommunalt brottsförebyggande arbete – ett arbete som sker i samverkan med polisen och representanter från olika delar av Nyköpings kommun till exempel skolan och socialtjänsten. Tillsammans med polisen tas veckovisa lägesbilder fram. Syftet är att tillsammans arbeta för en säkrare och tryggare kommun. I arbetsuppgifterna ingår även att samordna Skolans säkerhetsdagar och arbeta med säkerhetsskydd som består av fysiskt skydd, personalsäkerhet och informationssäkerhet.
  • Krishantering – arbete med och planering inför kriser och extraordinära händelser. Säkerhetssamordnarna genomför risk- och sårbarhetsanalyser som ligger till grund för krisplanering samt arrangerar utbildningar och övningar för att krisledningsorganisationen ska ha en hög beredskap.
  • Det interna skyddet - består av Nyköpings kommuns interna säkerhetsarbete. Arbetet består av råd och stöd till de kommunala verksamheterna, till kommunens chefer och arbetsgrupper i säkerhetsfrågor. Man genomför säkerhetsronder, utbildningar och hanterar försäkringar och skadestånd.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: