Organisation och kontakt

Här kan du läsa mer om organisationen för division Utbildning, DU.

Divisionens uppdrag kommer från nämnderna och omfattar den kommunala förskolan och skolan, grundsärskola ända upp till vuxenutbildningen.

Klicka på organisatiopnsschemat för att se det i större format. 

Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

organisatiosschema bild division utbildning.JPG

 

Kontakta oss

Divisionschef
Peter Ekedahl


Skolchefer

Förskola
Ewa Björnfoth

Grundskola F-9
Anci Stierna 

Biträdande skolchef grundskola F-9
Carina Hall

Gymnasiet
Peter Ekedahl (tf)

Campus Nyköping
Rosmari Gärdin

Stabschefer 

Administrativ chef
Magnus Uppman 

Ekonomi
Tf ekonomichef Céline Eriksson

IT
Conny Velén

Kvalitetsenheten
Susanne Svedberg

Postadress
Nyköpings kommun
Division Utbildning
611 83 Nyköping

Växel 0155-24 80 00

E-postadress till registrator
regbu@nykoping.se 

Besöksadress
Östra Rundgatan 11-13

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter