Organisation och kontakt

Här kan du läsa mer om organisationen för division Barn Utbildning Kultur, BUK. 

Divisionens uppdrag kommer från nämnderna och omfattar den kommunala förskolan och skolan, grundsärskola ända upp till vuxenutbildningen samt bibliotek- och kulturverksamhet. 

190703 Organisation BUK.jpg

Kontakta oss

Divisionschef
Inger Fransson
regbu@nykoping.se

Skolchefer

Förskola
Ewa Björnfoth

Grundskola F-6
Anci Stierna 

Grundskola 7-9 samt Gymnasiet
Henrik Eriksson

Campus Nyköping
Rosmari Gärdin

Bibliotek & Kultur
Eva Rydén

Stabschefer 

Administrativ chef
Julia Zetterstrand 

Barn- och Elevhälsa
Anneli Tiger
Tf Susanne Svedberg

HR
Lisa Karlsson

Ekonomi
Marianne Giegold

Kommunikation
Jenny Lagerlund

Kvalitet och integration
Susanne Svedberg

Verksamhetsstöd
Magnus Uppman 

Nyköpings kommun
Barn Utbildning Kultur
611 83 Nyköping

Växel 0155 - 24 80 00

regbu@nykoping.se 

Besöksadress
Ö. Rundgatan 11

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter