Meny

Söra

På Söra, 4 km utanför Nyköping, har Naturskolan sitt kontor. På Söra kan vi också ta emot både elever och pedagoger för undervisning med olika teman. Tema "Livet i sötvatten" för åk 5 har vi oftast som en heldag här.

Om Söra

Söra ligger vackert beläget vid Hovrasjön, endast 4 km från Nyköpings centrum. Söra består av flera äldre byggnader och en nyare lektionssal, allt ägs av Nyköpings kommun.

Här finns förutom Naturskolan även en "Ur & Skur"-förskola som drivs av Friluftsfrämjandet. Nyköpings Scoutkår hyr det stora huset samt större delen av det lilla huset ute på Söra. Deras verksamhet sker dock framförallt på kvällstid samt under lov och helger. Om man är i behov av en större lokal eller toaletter kan man hyra det stora huset av Nyköpings Scoutkår. Paviljongen används av pedagoger och elever i kommunens Toleransprojekt.

Naturskolan på Söra

På Söra finns vi på Naturskolan när vi inte är ute på uppdrag. Vi har vårt kontor i det lilla röda huset mitt på gårdsplanen. Kontoret kallar vi för Idet. Det är hit ni kommer när ni ska låna utrustning av oss.

Vi tar även emot elever, ordnar diverse fortbildningar, temadagar och liknande ute på Söra. Eftersom Söra är beläget vid en sjö lämpar sig teman kring vatten, och på vintern is, extra bra här.

Så här bokar du Naturskolan på Söra

Bokar gör du genom att kontakta oss via mail eller telefon. Du som pedagog kan boka in din klass eller barngrupp hos oss kostnadsfritt. Du som rektor kan även boka en fortbildning för pedagogerna på din skola här. Du som elev eller förälder kan tipsa din pedagog om vår verksamhet.

Kontakta oss

Naturskolan

Helgona Söra
611 94 Nyköping

Naturskolepedagoger

Karin Anklev
073-662 25 23
karin.anklev@nykoping.se

Anna Holst
073-426 86 67
anna.holst@nykoping.se

Helena Kask
073-149 37 20
helena.kask@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: