Nyköpings Naturskola

Naturskolan bedriver utomhuspedagogik med naturen som klassrum ute på skolorna i Nyköpings kommun. Naturskolan arbetar också med att fortbilda och inspirera skol- och förskolepersonal till ett naturvetenskapligt och utomhuspedagogiskt arbetssätt.

Nedan kan du läsa om vad som är på gång just nu och om hur du som pedagog anlitar oss kostnadsfritt.

Aktuellt

Höstterminen 2018 pågår tema "Överlevnad" för åk 6 och tema "Jul och natur" för åk 1. Efter jullovet blir det åk 4:as tur med temat "Vinterekologi" och åk 3 med "Naturen vaknar". Vi på Naturskolan ser fram emot att träffa er alla i skolskogarna.

Kontakta oss

Naturskolan

Helgona Söra
611 94 Nyköping

Naturskolepedagoger

Karin Anklev
073-622 25 23
karin.anklev@nykoping.se

Anna Holst
073-426 86 67
anna.holst@nykoping.se

Helena Kask
073 - 149 37 20
helena.kask@nykoping.se

Kontaktformulär