Foto på byggnaden vid Söra
Barn och pedagog som tar vattenprover vid bryggan Söra
små djur, innehållet i vattenproverna
Ungdomar som sitter på en klippa vid vattenbrynet

Nyköpings Naturskola

Naturskolan bedriver utomhuspedagogik med naturen som klassrum ute på skolorna i Nyköpings kommun. Naturskolan arbetar också med att fortbilda och inspirera skol- och förskolepersonal till ett naturvetenskapligt och utomhuspedagogiskt arbetssätt. Pedagogerna på Naturskolan är också samordnare för kommunens NTA-verksamhet.

Nedan kan du läsa om vad som är på gång just nu och om hur du som pedagog anlitar oss kostnadsfritt.

Aktuellt

Nu är vi igång igen!

Vi tar emot önskemål inför läsåret och planerar för de första skolbesöken som är vid Söra och på Sävö.

Nytt för hösten är vi även har hand om kommunens NTA-verksamhet. Kontaktperson är Helena Kask.

 

Kontakta oss

Naturskolan

Helgona Söra
611 94 Nyköping

Naturskolepedagoger

Karin Anklev
073-622 25 23
karin.anklev@nykoping.se

Anna Holst
073-426 86 67
anna.holst@nykoping.se

Helena Kask
073-149 37 20
helena.kask@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: