Meny

Kommunala F-6 skolans organisation och namn på skolorna

Här kan du läsa mer om satsningen för att öka likvärdigheten mellan de kommunala F-6 skolorna. Satsningen är ett uppdrag från Barn- och ungdomsnämnden och startade hösten 2017. 

Positiva resultat från satsningen visar sig genom att elevhälsoteam har startats upp i de nya rektorsområdena och verksamhet med skolbibliotek planeras.

I nuläget pågår ett arbete med att uppgradera alla IT-system till den nya organisationen. Detta arbete beräknas vara klart till efter årsskiftet 2018/2019. Du som vårdnadshavare kan se några av förändringarna, i till exempel Elevinfo kan ditt barns skola ha fått ett nytt namn. 

Syftet med omorganisationen

Satsningen är ett uppdrag från Barn- och ungdomsnämnden och startade hösten 2017. Uppdraget handlar om att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan. 

Det handlar om att ge alla elever - oavsett skola - samma möjligheter till utbildning och utveckling. Detta nås genom att sätta gemensamma mål genom hela F-6 organisationen och gemensamt driva processer inom till exempel IKT, fritidshem och förskoleklass.

190814 rektorsområden och skolenheter.jpg

Klicka på den här länken för en större bild och en utskriftsvänlig pdf. 

Rektorsområden

Rektorsteamet i skolområdet planerar, utvecklar och tar tillsammans fram underlag för beslutsfattande. I teamet finns olika ansvarsområden, till exempel personal- och sakfrågor. 

De olika rektorsteamen medför också att rektor och biträdande rektor kan få ett mer renodlat uppdrag med fokus på det pedagogiska ledarskapet, vilket gynnar både elever som personal.

I de nya rektorsområdena har elevhälsoteam startats upp och nu planeras verksamhet med skolbibliotek.

Rektorsområdena består av flera skolor som bland annat medfört byte av namn på vissa skolor. Här hittar du information om vad de olika rektorsområdena samt skolorna heter. 

Förenklad administration och uppföljning

De nya rektorsområdena kommer även att förenkla det administrativa arbetet. Genom färre skolenheter så är det bland annat enklare ta del av exempelvis statistik för nationella prov och attitydundersökningar. Tidigare föll små enheter mellan stolarna på grund av för få svar. Nu är det enklare att följa upp, ta fram åtgärder och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: