Uppsägning av plats

När ditt barn inte längre behöver plats på fritidshem, skall den sägas upp på denna blankett eller i vår e-tjänst.

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Har du sagt upp din plats och önskar en ny plats och det har gått kortare tid än fyra månader, får du betala för den tid som varit. Till exempel, om du sagt upp din plats från den 31 januari och önskar en ny plats den 2 maj - får du även betala avgift för tiden 1 februai till 1 maj.  

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Kontakta oss

Kontaktformulär