Uppsägning av plats

När ditt barn inte längre behöver sin förskoleplats ska du säga upp den.

Säg upp plats via e-tjänst

Säg upp plats via blankett 

Om ditt barn ska börja på förskoleklass till hösten och i dagsläget har en plats på förskola behöver du säga upp förskoleplatsen inför skolstarten.

Uppsägningstiden är 1 månad från att handläggare har tagit emot uppsägningen.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste fyra månaderna, får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Vid växelvis boende

Om vårdnadshavarna är separerade och båda har plats så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin plats.

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

Telefontid vardagar klockan 10-12 samt onsdagar 13-16
0155-24 80 60 
barnplacering@nykoping.se

Besöksadress

Östra Rundgatan 11
Öppet vardagar klockan 10-12 samt onsdagar 13-16

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: