Upphandling och inköp

Nyköpings kommuns förvaltningar och bolag köper årligen in varor, tjänster och entreprenader för cirka 1,5 miljarder kronor. Vi hushållar med skattebetalarnas pengar genom att upphandla och skapa möjligheter för näringslivet att delta i upphandlingarna.  

Vi ordnar informationsträffar om hur det går till att bli leverantör och vilka lagar och regler som styr upphandlingar. I Näringslivskalendern publicerar vi datum för dessa träffar.

Inköpspolicy och riktlinjer

Hur Nyköpings kommun jobbar med upphandling styrs till stor del av kommunens

Nya rutiner har jobbats fram för att effektivisera och samordna inköpen så att de görs på ett korrekt sätt. Med nya effektiva verktyg för inköp, bland annat e-handel och inköpsanalys, kommer kommunen att kunna hushålla bättre med resurserna. Alla våra upphandlingar annonseras på www.nykoping.se samt på www.e-avrop.com som är det upphandlingssystem Nyköpings kommun använder.

Vi välkomnar en dialog med det lokala näringslivet. Allmänna frågor och synpunkter om inköp och upphandling kan ställas till upphandling@nykoping.se så besvarar vi dem så snart vi kan.

Fakturaadress för leverantörer

Från 1 november 2016 måste alla fakturor ha NKnummer för att kunna hanteras. Fakturor som inte har NKnummer kommer att skickas tillbaka till avsändaren. Alla fakturor till Nyköpings kommun skickas till samma fakturaadress.

Här finns instruktioner om hur du fakturerar Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Kontakta Upphandlingsenheten

via Kommunservice på 0155-24 80 00 eller mejla Upphandlingsenheten upphandling@nykoping.se.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter