Meny

Miljöskydd

För att få starta vissa typer av verksamheter som kan påverka miljön kan du behöva anmäla eller söka tillstånd enligt miljöbalken. Det finns också många regler att förhålla sig till, du behöver också göra egenkontroll och kommun eller annan instans gör tillsyn.

Egenkontroll är det ansvar du har enligt miljöbalken för att själv kontrollera din verksamhet.

Miljöskydd och tillsyn handlar om att se till att den yttre miljön inte skadas eller försämras.

Avgifter

Vi tar ut avgifter till tillsyn och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Anmälan

Så går det till när du gör en anmälan enligt miljöbalken. 

Egenkontroll

Du behöver rutiner för att kontrollera din verksamhet och dess påverkan på miljön.

Miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta eller driva miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla om det.  

Anläggningar med köldmedier

Du som ska starta och driva en anläggning med köldmedier ska anmäla och göra årliga rapporter.  

Avfall vid renovering och rivning

Gör inventering, rivningsplan och soretera rätt. Du kan också behöva anmäla avfallshanteringen. 

Avfallsregler

Du som yrkesmässigt ska samla in och hantera avfall behöver anmäla eller ansöka om tillstånd.   

Dagvattenanläggning

Anmäl dagvattenanläggningar som ska användas för flera fastigheter. 

Drivmedelsanläggning

Regler när du startar och driver en drivmedelsanläggning. 

Förorenad mark

Om din verksamhet har bidragit till att förorena mark har du ansvar för att åtgärda det. 

Djur och lantbruk

Beroende på storlek på lantbruk kan du behöva ansöka om tillstånd eller anmäla verksamheten. 

Oljeavskiljare

Om din verksamhet kan släppa ut olja behöver du en oljeavskiljare som du också behöver anmäla om. 

Kemikalier

Verksamheter som hanterar kemikalier måste informera om risker och kunna vidta åtgärder. 

Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel

Läs om vad som gäller om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus. 

Medelstora förbränningsanläggningar

Anmäl medelstora förbränningsanläggningar till Naturvårdsverket. 

Kontakta oss

Miljöenheten

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchstängt 12-13

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter