Kommunägd mark och skog

Nyköpings kommun äger jordbruks- och skogsmark. Här hittar du information om kommunens mark, arrenden och och uthyrning med mera.

Samhällsbyggnad hanterar frågor som handlar om köp och försäljning av fast egendom, arrenden och uthyrning av mark- och tomträttsupplåtelser.

Kommunens mark

Kommunens markinnehav är i huvudsak beläget i anslutning till våra tätorter, främst runt centralorten Nyköping. Kommunen äger idag cirka 5000 hektar jordbruks- och skogsmark där jordbruksmarken utgör cirka 1400 hektar och är till största delen utarrenderad.

Markanvisningar

Intressentregistret för markanvisningar

Arrenden

Ta del av information om de typer av arrenden som finns i Nyköpings kommun samt den översyn som görs gällande avtal och priser.

Långsiktig och hållbar skogsanvändning

Nyköpings kommun vill skapa ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogsmarken. Skötselmetoderna har i huvudsak tre inriktningar: Produktion, natur och rekreation. 

Läs mer om hur vi sköter kommunägd mark och skog i Nyköpings kommun.

Läs om kommunens verksamhetsmark och pågående utvecklingar av områden

Läs om övrig verksamhetsmark, det vill säga mark som ägs av andra än kommunen 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsenheten

Epost: mex@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

  

 

 

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny