Rådgivning, finansiering och bidrag för företagare

Att bolla idéer med andra kan hjälpa ditt företag till nästa steg. Det finns stöd, projekt och hjälp att få om du vill utveckla din verksamhet. Nedan rådgivare hjälper dig till stöd, finansiering och vid frågor om kompetensutveckling. 

Verksamt.se

Samlingsplats för information, tips och råd. För dig som driver eller ska driva företag. Läs mer på Verksamts webbplats.

Sörmlands samlade stöd på Verksamt 

Nyföretagarcentrum

Första kontakten för dig som behöver rådgivning när du startar företag.
Läs mer på Nyföretagarcentrums webbplats. 

ALMI

Finansiering, affärsrådgivning och innovationsstöd. 
Läs mer på Almis webbplats

Coompanion

Rådgivning och affärsutveckling inom hållbart och samhällsnyttigt entreprenörskap samt ko-operativa affärsmodeller.
Läs mer på Coompanions webbplats

Create Business Incubator

Sörmlands inkubator. Erbjuder företagscoachning och affärsutveckling för innovativa start-ups. Läs mer på Creates webbplats

Sörm X är en gratis affärsutvecklingsmöjlighet för dig med en innovativ affärsidé. Läs mer om Sörm X hos Create.

Vinnova

Finansieringslösning för innovation. Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få. Ansök om projektmedel för ditt företag. 
Läs mer på Vinnovas webbplats

Nyköping Turism för besöksnäringen

Nyköping Turism är en del av Nyköpings kommun och arbetar med destinationsutveckling och marknadsföring av Nyköping som besöksmål.

Nyköping Turism driver också turistinformation, finns som stöd till turismentreprenörer och driver kompetensutvecklande insatser kopplade till besöksnäringens behov, till exempel ambassadörsutbildning. 

Du kan marknadsföra din verksamhet och dina evenemang kostnadsfritt på Nyköpingsguiden

Ökad lönsamhet genom ambassadörskap

Nyköping Turism erbjuder också workshops för dig inom besöksnäringen, din verksamhet, arbetsgrupp eller förening. Syftet är at vässa ditt ambassadörskap lite extra och känna dig förberedd när besökare kommer.

Exempelteman på onlineworkshops att boka:

  • Vinsterna av ett gemensamt mål och nöjda besökare
  • Målgrupper och målgruppsanpassat bemötande
  • Resecykeln och vikten av en serviceplan

Mejla till turism@nykoping.se om du vill boka en workshop. Läs mer om Nyköping Turism.

Stua

Destination-, marknad- och affärsutveckling för företag i besöksnäringen. De erbjuder rådgivning, kurser och stöd till företag, organisationer och regioner. Tillsammans med sina samarbetspartners hjälper de destinationer att växa. Läs mer på Stuas webbplats

UF - Ung företagsamhet

UF bygger elevers entreprenörsförmåga i skolan. De behöver också fler mentorer från näringslivet. Läs mer på UF:s webbplats

Leader Sörmlandskusten

Projekt och finansieringslösningar för en hållbar landsbygd. Lokalt ledd utveckling enligt metoden Leader. Du kan ansöka om finansiering av ditt projekt. Läs mer på Leader Sörmlandskustens webbplats

Exportkreditnämnden

Försäkra dig mot att inte få betalt vid exportaffärer. Exportkreditnämnden (EKN) är ett stöd för dig som ska exportera. Läs mer på EKN:s webbplats.  

Enterprice Europé Network

Kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag inom internationalisering. Läs mer på Enterpriseeuropes webbplats

Oppinova

Bra på uppfinningar, innovationer och erbjuder rådgivning om idéutveckling och företagsamhet. Läs mer på Oppinovas facebooksida

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöskadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Näringsliv - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om upphörd hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Avtal gällande automatiskt brandlarm Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Livsmedel - Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Miljö - Anmälan av bassängbad Miljö - Anmälan Hygienisk behandling Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Miljö - Anmälan Solarieverksamhet Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål Miljö - Köldmedierapporter och skrotningsintyg Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Serveringstillstånd - Anmälan om kryddning spritdryck Serveringstillstånd - Anmälan om provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Serveringstillstånd - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd vid pausservering Serveringstillstånd - Inköp av restaurangrörelse Serveringstillstånd - Serveringsansvarig personal - Anmälan Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i förskola/ fritidshem Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i grundskola Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Vägvisning - Ansökan om vägmärke
Öppna sidomeny

Nyheter