Rådgivning, finansiering och bidrag för företagare

Att bolla idéer med andra kan hjälpa ditt företag till nästa steg. Det finns stöd, projekt och hjälp att få om du vill utveckla din verksamhet. Nedan rådgivare hjälper dig till stöd, finansiering och vid frågor om kompetensutveckling. 

Verksamt.se

Samlingsplats för information, tips och råd. För dig som driver eller ska driva företag. Läs mer på Verksamts webbplats.

Sörmlands samlade stöd på Verksamt 

Nyföretagarcentrum

Första kontakten för dig som behöver rådgivning när du startar företag.
Läs mer på Nyföretagarcentrums webbplats. 

ALMI

Finansiering, affärsrådgivning och innovationsstöd. 
Läs mer på Almis webbplats

Coompanion

Rådgivning och affärsutveckling inom hållbart och samhällsnyttigt entreprenörskap samt ko-operativa affärsmodeller.
Läs mer på Coompanions webbplats

Create Business Incubator

Sörmlands inkubator. Erbjuder företagscoachning och affärsutveckling för innovativa start-ups. Läs mer på Creates webbplats

Sörm X är en gratis affärsutvecklingsmöjlighet för dig med en innovativ affärsidé. Läs mer om Sörm X hos Create.

Vinnova

Finansieringslösning för innovation. Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få. Ansök om projektmedel för ditt företag. 
Läs mer på Vinnovas webbplats

Campus Nyköping Företag 

Näringslivets kontakt för alla frågor om kompetensutveckling. Startar och lotsar till utbildningar för företagsledning eller medarbetare. Ta hjälp av rådgivare för kompetensplanering i ditt företag.
Läs mer på Campus nyköpings webbplats

Nyköping turism för besöksnäringen

Nyköping turism är en del av Nyköpings kommun och arbetar med destinationsutveckling och marknadsföring av Nyköping som besöksmål.

Nyköping turism driver också turistinformation, finns som stöd till turismentreprenörer och driver kompetensutvecklande insatser kopplade till besöksnäringens behov, till exempel ambassadörsutbildning. 

Du kan marknadsföra din verksamhet och dina evenemang kostnadsfritt på Nyköpingsguiden

Ökad lönsamhet genom ambassadörskap

Nyköping turism erbjuder också workshops för dig inom besöksnäringen, din verksamhet, arbetsgrupp eller förening. Syftet är at vässa ditt ambassadörskap lite extra och känna dig förberedd när besökare kommer.

Exempelteman på onlineworkshops att boka:

  • Vinsterna av ett gemensamt mål och nöjda besökare
  • Målgrupper och målgruppsanpassat bemötande
  • Resecykeln och vikten av en serviceplan

Mejla till turism@nykoping.se om du vill boka en workshop. Läs mer om Nyköping turism

STUA

Destination-, marknad- och affärsutveckling för företag i besöksnäringen. De erbjuder rådgivning, kurser och stöd till företag, organisationer och regioner. Tillsammans med sina samarbetspartners hjälper de destinationer att växa. Läs mer på Stuas webbplats

UF - Ung företagsamhet

UF bygger elevers entreprenörsförmåga i skolan. De behöver också fler mentorer från Näringslivet. Läs mer på UF:s webbplats

Leader Sörmlandskusten

Projekt och finansieringslösningar för en hållbar landsbygd. Lokalt ledd utveckling enligt metoden Leader. Du kan ansöka om finansiering av ditt projekt.
Läs mer på Leader Sörmlandskustens webbplats

Exportkreditnämnden

Försäkra dig mot att inte få betalt vid exportaffärer. Exportkreditnämnden (EKN) är ett stöd för dig som ska exportera. Läs mer på EKN:s webbplats.  

Enterprice Europé Network

Kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag inom internationalisering. Läs mer på Enterpriseeuropes webbplats

Oppinova

Bra på uppfinningar, innovationer och erbjuder rådgivning om idéutveckling och företagsamhet. Läs mer på Oppinovas facebooksida

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Bo, Bygga & Miljö - Anmälan av bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Bo, Bygga & Miljö - Gödsel - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Bo, Bygga & Miljö - Hygienisk behandling, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Klagomål miljö - Svarsblankett Bo, Bygga & Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Bo, Bygga & Miljö - Solarieverksamhet, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Organisationer - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Organisationer - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Landsbygdsmiljonen för föreningar - Ansökan Livsmedel - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Livsmedel - Anmälan om kryddning spritdryck Livsmedel - Anmälan om provsmakning av alkohol Livsmedel - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Livsmedel - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Livsmedel - Ansökan om tillstånd vid pausservering Livsmedel - Inköp av restaurangrörelse Livsmedel - Serveringsansvarig personal - Anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Näringsliv & Arbete - Ansökan om anstånd Näringsliv & Arbete - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om hantering av explosiv vara Skola - Tilläggsbelopp för fristående verksamheter, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun, Ansökan Vägvisning - Ansökan