Meny

Medlemsorganisationer för företagare

Medlemsorganisationer ger dig en stabil plattform att luta dig mot. I Nyköping finns både lokala, regionala och nationella organisationer representerade.

Företagarna Nyköping och Oxelösund

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och de representerar 60 000 företagare i landet. Bra för dig som små- eller mellanstort företag.
Läs mer på Företagarnas webbplats. 

NYSAM

Nyköping i Samverkan är en gränsöverskridande plattform för samordning av Nyköpings många intresse-grupper. De inspirerar, samordnar och utbildar. 
Läs mer på Nysams webbplats. 

Fastighetsägarna

Branschorganisation för en hållbar och fungerande fastighetsbransch.
Läs mer på Fastighetsägarnas webbplats 

ÖHK - Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är affärsnätverket med fokus på kompetensförsörjningsfrågor och påverkansarbete.

Många utbildningar för dig som jobbar inom juridik och med styrelsearbete. ÖHK skapar mötesplatser för att göra affärer. 
Läs mer på ÖHK:s webbplats 

LRF - Lantbrukarnas Riksförbund

Medlemsförening för landsbygdsföretag och lantbrukare.
Läs mer på LRF:s webbplats 

NORA – affärsnätverk för kvinnor

Företagsam NORA är ett lokalt affärsnätverk för kvinnor i Nyköping och Oxelösund. Av kvinnor, för kvinnor. Många småföretagare.
Läs mer på Noras webbplats 

Mino - Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund

MINO är en marknadsförening som har till uppdrag att stimulera och initiera utveckling och utbildning för effektiv marknadsföring.

De skapar möjligheter till kontakter mellan medlemmarna, underlättar samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan företag samt hittar samhörighet och erfarenhetsutbyte bland sina medlemmar.
Läs mer på Minos webbplats

BNI – Business Network International

Samarbetsnätverk med fokus på personlig utveckling och på att stärka företagares möjligheter att göra affärer.
Läs mer på BNI:s webbplats

Stolt mat i Sörmland

Stolt mat jobbar för att stärka den hållbara tillväxten i livsmedelskedjan. Livsmedelskedjan består av producent – förädlare – logistik – handel – restaurang – offentlig måltid – konsument.
Läs mer på Stolt mats webbplats 

Svenskt Näringsliv

Intresseorganisation som arbetar för god marknadsekonomi, välstånd och fir handel.
Läs mer på Svenskt näringslivs webbplats 

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Bo, Bygga & Miljö - Anmälan av bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Bo, Bygga & Miljö - Gödsel - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Bo, Bygga & Miljö - Hygienisk behandling, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Klagomål miljö - Svarsblankett Bo, Bygga & Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Bo, Bygga & Miljö - Solarieverksamhet, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Organisationer - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Organisationer - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Landsbygdsmiljonen för föreningar - Ansökan Livsmedel - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Livsmedel - Anmälan om kryddning spritdryck Livsmedel - Anmälan om provsmakning av alkohol Livsmedel - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Livsmedel - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Livsmedel - Ansökan om tillstånd vid pausservering Livsmedel - Inköp av restaurangrörelse Livsmedel - Serveringsansvarig personal - Anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Näringsliv & Arbete - Ansökan om anstånd Näringsliv & Arbete - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om hantering av explosiv vara Skola - Tilläggsbelopp för fristående verksamheter, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun, Ansökan Vägvisning - Ansökan

Nyheter