Kluster - samarbete mellan branscher

Kluster är för dig som vill samarbeta med andra företag inom din bransch. Genom att tillsammans skapa en plattform för utveckling, innovation och koppling till akademin kan branscher växa tillsammans.

Kluster är en bra samarbetsmöjlighet som gynnar företagsklimatet och Nyköpings attraktionskraft. En kan inte göra allt, men tillsammans kan vi göra något.

Gå med i kluster

Du går med i klustren genom att kontakta Näringslivsenheten:
naringsliv@nykoping.se 
0155-24 81 50 

Kluster för besöksnäring

Det finns flera olika kluster för dig som jobbar inom besöksnäringen - hotell, restaurang, camping med mera. Kontakta Nyköping turism så slussar vi dig till rätt kluster: turism@nykoping.se 

Bygg och fastighetsklustret

Kluster för dig inom bygg-, anläggning- eller fastighetsägarbranschen. På agendan ligger lokal utveckling och samarbete. Frågor som ofta diskuteras är bland annat upphandling, etablering och samarbetet med kommunen. 

IT

Ett kluster för dig som vill vara med att långsiktigt sätta Nyköping på den nationella IT kartan och bidra till en hållbar utveckling av branschen.

En stark IT-sektor gynnar alla företag i regionen. Klustret har hittills genomfört hackatons, haft inspirationsföreläsningar och startat en ekonomisk förening som de driver tillsammans. Läs mer på IT-klustrets webbplats

Industri och logistik

Lokalt kluster med fokus på transport och logistikfrågor för industrin.

Kulturella och kreativa näringar

Kluster för dig inom kulturella och kreativa näringar. En stor bransch som växer och i BNP motsvarar nästan samma omsättning som Sveriges banker.

Sörmlands Matkluster

Närproducerad mat i en bransch som utvecklas! Ett kluster för dig som står upp för närproducerad mat och främjar hållbart odlande. Läs mer på matklustrets webbplats. 

ESIC (East Sweden Infa Cluster) – samarbete längs Ostlänken

När Ostlänken ska byggas krävs spetskompetenser och samarbeten. ESIC är för dig som vill göra affärer och knyta nya samarbeten under vår tids största samhällsbyggnadsprojekt.

Allt från städföretag, byggkonsulter, trävaruföretag eller fastighetsägare ingår i klustret. Läs mer på Esics webbplats 

Agro Sörmland – Gröna Näringar

Klustret för dig inom gröna och biobaserade näringar i Sörmland. Klustret erbjuder bland annat mötesplatser, omvärldsbevakning, inspiration och stöd för utveckling och innovation. Läs mer på Agro Sörmlands webbplats

Kommande kluster

Biokomposit
Vård

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter