Meny

Innovation och utveckling för företag

Här hittar du aktörer som hjälper dig att utvecklas genom affärsutveckling och innovation. För att hänga med i Sveriges utvecklingstakt kan våra samverkansaktörer ge dig råd och guidning till utvecklingsprojekt och projektmedel som kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Innovationsrådet i Sörmland

Behöver du produktutvecklingsstöd eller råd i vad nästa steg är för din verksamhet? I Innovationsrådet samlar vi erfarna deltagare från olika delar av vårt stödsystem. Boka en tid med Innovationsrådet.
Läs mer på Creates webbplats.

Robotdalen

Stöd och rådgivning med unik kompetens inom robot- och applikationsutveckling. Läs mer på Robotdalens webbplats

MITC - Mälardalens Industrual Technology Center

Hjälper företag med automationsutveckling. Läs mer på MITC:s webbplats.

Framtidens Industri i Sörmland - Fris

Ett gemensamt projekt för länets aktörer i syfte att stärka industriföretag i Sörmland. Rådgivning för lokal industri via ALMI och MITC, kontaktperson 
Niklas Olsson. Läs mer på MITC:s webbplats.  

Automation Region

Utvecklar innovationsmiljön för automation inom industri, bland annat inom tung fordonsindustri. Det finns många projekt att ansluta sig till. Läs mer på Automation Regions webbplats

Sörmlandsfonden

Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk, som aktivt deltar i verksamheten. Affärsänglarna satsar på starka regionala bolag med innovationshöjd.
Läs mer på Sörmlandsfondens webbplats

RISE - Sveriges forskningsinstitut

Rise kan hjälpa näringslivet till forskning och erbjuder fler tjänster för stöd. RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.  Läs mer på webbplatsen för Rise

Business Sweden – väx globalt

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att etablera och investera i Sverige. De är ett stöd för nya och etablerade företag att öka sin försäljning på nya marknader.
Läs mer på Business Swedens webbplats

Mälardalens högskolas samverkan med näringslivet

Studenter vill ut i arbetslivet. Du kan erbjuda ex-jobbsplats eller ta hjälp av studenter för att lösa komplicerade frågeställningar. Mälardalens högskola samverkar med näringslivet i hela regionen.
Läs mer på Mälardalens högskolas webbplats 

Mälardalens högskolas innovationsprogram

Hur skulle du lösa framtidens utmaningar? Utveckla din egen och andras innovativa förmåga. Innovationsprogrammet är för entreprenörer som vill ta produkt till marknad. Läs mer på Mälardalens högskolas webbplats.  

Idélabb MDH

Idélab erbjuder studenter, forskare och övriga anställda vid Mälardalens högskola rådgivning inom ide- och affärsutveckling samt personlig utveckling. Läs mer på Mälardalen högskolas webbplats

Linköpings universitet samarbete med näringslivet

Vilket samarbete passar dina behov bäst? Studenten som resurs, forskaren som expert eller kompetensutveckling?
Läs mer på Linköpingsuniversitets webbplats

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Bo, Bygga & Miljö - Anmälan av bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Bo, Bygga & Miljö - Gödsel - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Bo, Bygga & Miljö - Hygienisk behandling, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Klagomål miljö - Svarsblankett Bo, Bygga & Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Bo, Bygga & Miljö - Solarieverksamhet, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Organisationer - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Organisationer - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Landsbygdsmiljonen för föreningar - Ansökan Livsmedel - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Livsmedel - Anmälan om kryddning spritdryck Livsmedel - Anmälan om provsmakning av alkohol Livsmedel - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Livsmedel - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Livsmedel - Ansökan om tillstånd vid pausservering Livsmedel - Inköp av restaurangrörelse Livsmedel - Serveringsansvarig personal - Anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Näringsliv & Arbete - Ansökan om anstånd Näringsliv & Arbete - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om hantering av explosiv vara Skola - Tilläggsbelopp för fristående verksamheter, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun, Ansökan Vägvisning - Ansökan

Nyheter