Innovation och utveckling för företag

Här hittar du aktörer som hjälper dig att utvecklas genom affärsutveckling och innovation. För att hänga med i Sveriges utvecklingstakt kan våra samverkansaktörer ge dig råd och guidning till utvecklingsprojekt och projektmedel som kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Innovationsrådet i Sörmland

Behöver du produktutvecklingsstöd eller råd i vad nästa steg är för din verksamhet? I Innovationsrådet samlar vi erfarna deltagare från olika delar av vårt stödsystem. Boka en tid med Innovationsrådet.
Läs mer på Creates webbplats.

Robotdalen

Stöd och rådgivning med unik kompetens inom robot- och applikationsutveckling. Läs mer på Robotdalens webbplats

MITC - Mälardalens Industrual Technology Center

Hjälper företag med automationsutveckling. Läs mer på MITC:s webbplats.

Framtidens Industri i Sörmland - Fris

Ett gemensamt projekt för länets aktörer i syfte att stärka industriföretag i Sörmland. Rådgivning för lokal industri via ALMI och MITC, kontaktperson Niklas Olsson. Läs mer på MITC:s webbplats.  

Automation Region

Utvecklar innovationsmiljön för automation inom industri, bland annat inom tung fordonsindustri. Det finns många projekt att ansluta sig till. Läs mer på Automation Regions webbplats

Sörmlandsfonden

Sörmlandsfonden är länets nav för aktivt ägarkapital i tillväxtorienterade sörmländska bolag med stora ambitioner. I navet finns även ett uppbyggt sörmländskt affärsängelnätverk, som aktivt deltar i verksamheten. Affärsänglarna satsar på starka regionala bolag med innovationshöjd.
Läs mer på Sörmlandsfondens webbplats

RISE - Sveriges forskningsinstitut

RISE kan hjälpa näringslivet till forskning och erbjuder fler tjänster för stöd. RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. Läs mer på webbplatsen för RISE

Business Sweden – väx globalt

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att etablera och investera i Sverige. De är ett stöd för nya och etablerade företag att öka sin försäljning på nya marknader.
Läs mer på Business Swedens webbplats

Mälardalens universitets samverkan med näringslivet

Studenter vill ut i arbetslivet. Du kan erbjuda ex-jobbsplats eller ta hjälp av studenter för att lösa komplicerade frågeställningar. Mälardalens universitet samverkar med näringslivet i hela regionen.
Läs mer på Mälardalens universitets webbplats

Mälardalens universitets innovationsprogram

Hur skulle du lösa framtidens utmaningar? Utveckla din egen och andras innovativa förmåga. Innovationsprogrammet är för entreprenörer som vill ta produkt till marknad. Läs mer på Mälardalens universitets webbplats.  

Idélabb MDU

Idélab erbjuder studenter, forskare och övriga anställda vid Mälardalens universitet rådgivning inom ide- och affärsutveckling samt personlig utveckling. Läs mer på Mälardalens universitets webbplats

Linköpings universitet samarbete med näringslivet

Vilket samarbete passar dina behov bäst? Studenten som resurs, forskaren som expert eller kompetensutveckling? Läs mer på Linköpingsuniversitets webbplats

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöskadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Näringsliv - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Företag & Näringsliv - Avtal gällande automatiskt brandlarm Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg - Tilläggsbelopp Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Grundskola & Gymnasium – Tilläggsbelopp Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Landsbygdsmiljonen för föreningar - Ansökan Livsmedel - Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Miljö - Anmälan av bassängbad Miljö - Anmälan Hygienisk behandling Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Miljö - Anmälan Solarieverksamhet Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål Miljö - Köldmedierapporter och skrotningsintyg Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Serveringstillstånd - Anmälan om kryddning spritdryck Serveringstillstånd - Anmälan om provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Serveringstillstånd - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd vid pausservering Serveringstillstånd - Inköp av restaurangrörelse Serveringstillstånd - Serveringsansvarig personal - Anmälan Vägvisning - Ansökan om vägmärke
Öppna sidomeny

Nyheter