Hållbart företagande

Hållbarhetsperspektivet är viktigt för att bygga framtidens företag. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara företag kan bidra till en hållbar utveckling. Här hittar du kontaktvägar för tips om omställning och hållbarhet.

I FN:s 17 globala mål står det att det behövs ett pådrivande näringsliv som skapar möjligheter och hittar lösningar för att nå målen. Läs om hur företag kan arbeta aktivt med globala målen och bidra till hållbar utveckling

Solel eller förnyelsebar energi

Kommunen erbjuder alla privatpersoner och företag gratis rådgivning om energibehov. Vill du veta mer om solceller till din fastighet eller hur du kan sänka dina energikostnader, kontakta vår energi- och klimatrådgivning. 

Solel är en väg att välja, om du är företagare och vill investera i ett hållbart företagande. Det minskar energikostnaderna, är ett hållbart miljöalternativ och kan även stärka ditt varumärke.

Projektet Framtidens solel i östra Mellansverige jobbar för att bidra med ökad kunskap och förståelse om solelens potential och möjlighet. Näringslivsenheten medverkar i projektet sedan 2017 och företag kan ta del av till exempel seminarier.

Socialt entreprenörskap

Samhället står idag inför komplexa utmaningar. Vi behöver tänka nytt tillsammans och skapa innovativa lösningar som bidrar till ett mer hållbart och inkluderande Sörmland.

Läs mer på Tillväxtverket om socialt företagande och få tips

Näringslivsenheten deltar i ett regionalt projekt för att stärka entreprenörer inom socialt företagande och bygga kunskap.

Hållbarhetsstöd inom innovation

Det finns flera aktörer inom innovation som på olika sätt kan hjälpa dig bli mer hållbar, läs mer om det stöd som finns att få. 

Vill du diskutera hållbarhetsfrågor?

Kontakta Näringslivsenheten på naringsliv@nykoping.se eller 0155-24 81 50 eller kommunens miljöstrateg Maria Brantö på maria.branto@nykoping.se

Läs mer om Nyköpings kommuns arbete med att nå målen i Agenda 2030 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

0155-24 81 50
naringsliv@nykoping.se 

Miljöstrateg

Maria Brantö
maria.branto@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

E-tjänster

Bo, Bygga & Miljö - Anmälan av bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om avvikelse - bassängbad Bo, Bygga & Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Bo, Bygga & Miljö - Gödsel - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning Bo, Bygga & Miljö - Hygienisk behandling, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Klagomål miljö - Svarsblankett Bo, Bygga & Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter Bo, Bygga & Miljö - Solarieverksamhet, Anmälan Bo, Bygga & Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Organisationer - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Organisationer - Ansökan om upphörd hantering brandfarlig vara - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk omsorg - Nyplacering & Uppsägning, Fristående regi Grundskola - Nyplacering & Uppsägning - Fristående regi Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Landsbygdsmiljonen för föreningar - Ansökan Livsmedel - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Livsmedel - Anmälan om kryddning spritdryck Livsmedel - Anmälan om provsmakning av alkohol Livsmedel - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Livsmedel - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Livsmedel - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Livsmedel - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Livsmedel - Ansökan om tillstånd vid pausservering Livsmedel - Inköp av restaurangrörelse Livsmedel - Serveringsansvarig personal - Anmälan Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Näringsliv & Arbete - Ansökan om anstånd Näringsliv & Arbete - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Näringsliv & Arbete - Ansökan om hantering av explosiv vara Skola - Tilläggsbelopp för fristående verksamheter, Ansökan Skola - Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun, Ansökan Vägvisning - Ansökan