Meny

Elevresor och bidrag för gymnasium

Som gymnasieelev kan du till och med vårterminen det år du fyller 20 år ha rätt till busskort, kommunalt resebidrag eller inackorderingsbidrag. 

Aktuell information inför skolstart

I följande länkar finner du praktiskt information med vad som gäller för dig som har ett beviljat beslut om elevresor med buss i kollektivtrafik och skoltaxi inför skolstart i Nyköpings kommun. Information om elevresor med buss i kollektivtrafik. Information om skolskjuts med skoltaxi.

Observera att du som tidigare tackat "ja" på erbjudandet om busskort via epost, behöver gå in och göra en ansökan i e-tjänsten. 

Ansöka

Ansökan om elevresor inför höstterminen 2020 öppnar 15 februari. Sista dag för ansökan är 1 maj för att få elevresa till höstens skolstart.

Elever som är folkbokförda i Nyköpings kommun och uppfyller kriterierna för skolskjuts med anledning av avstånd blir erbjudna elevresor med busskort via ett informationsbrev. Informationsbrevet skickas hem till elever som börjar första året på gymnasiet. För att tacka "ja" och få busskort ska en ansökan göras i e-tjänsten.

Vem ska ansöka?

Från 2 december 2019 har ansökan och beslutet om skolskjuts/elevresor förlängts från att gälla endast ett läsår till att gälla ett helt stadie – till exempel hela gymnasiet. Undantag är Introduktionsprogrammen på gymnasiet och om beslutet gäller vinterdispens – då gäller fortfarande besluten ett läsår i taget.

De elever som i dagsläget har skolskjuts/elevresor enligt tidigare beslut och är kvar i samma stadie kommer automatiskt att få förlängt. Observera att du som tidigare tackat "ja" på erbjudandet om busskort via epost, behöver gå in och göra en ansökan i e-tjänsten. Du loggar in i e-tjänsten för att se ditt beslut. 

För elever med elevresa baserat på ett läkarintyg, ber vi er kontrollera giltighetstiden på vårt beslut. Har beslut om elevresa gått ut behöver ni inkomma med en ny ansökan om elevresa och ett nytt läkarintyg.

Ny ansökan inför höstterminen 2020 behöver göras för elever:

 • som ska börja årskurs 1 på gymnasiet höstterminen 2020
 • som har bytt folkbokföringsadress och den nya adressen ger rätt till skolskjuts enligt gällande regler
 • som ska börja, eller ska fortsätta, på Introduktionsprogrammen på gymnasiet
 • som har skolskjuts/elevresor enligt vinterdispens

Observera att du som tidigare tackat "ja" på erbjudandet om busskort via epost, behöver gå in och göra en ansökan i e-tjänsten. 

Ansökan skolskjuts/Logga in Min sida

Efter handläggning av ditt ärende får du återkoppling i form av ett epostmeddelande. Ditt beslut finns på ”Min sida” i e-tjänsten. Vi behöver din ansökan senast 1 maj. 

Busskort för gymnasielever

Om du studerar inom Södermanland med mer än 6 kilometers resväg har du rätt till busskort. Om du däremot pendlar dagligen till ett annat län får du istället ett resebidrag.

Resebidrag för gymnasieelever

Resebidrag beviljas under förutsättning att: 

 • Du är folkbokförd i Nyköpings kommun
 • Du studerar på annan ort, utanför kommunen
 • Du pendlar dagligen

Resebidraget är högst 1/30 av basbeloppet. För år 2020 är 1/30 av basbeloppet 1577 kr/mån under 9 månader. Resebidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari. Du måste ansöka om resebidrag inför varje nytt läsår. 

Ansökan resebidrag/Logga in Min sida

Anslutningsresor

För anslutningsresor till busshållplatsen betalas ersättning om:

 • Det är minst 6 km till närmaste hållplats
 • Kollektiv förbindelse saknas
 • Väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger 2 timmar per dag i genomsnitt

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever

Om du bor på annan ort under studietiden kan du ansöka om bidrag för att minska de merkostnader som kan uppstå om du måste bo inneboende när du studerar.

Ett krav för att vara berättigad till inackorderingsbidrag är att du är förstahandsmottagen, det vill säga att det nationella program du sökt inte finns på din hemort eller att du sökt ett program som har riksintag (till exempel riksidrottsgymnasium).

Du behöver ansöka om inackorderingsbidrag inför varje nytt läsår.

Ansökan inackorderingsbidrag/Logga in Min sida

Vem kan ansöka om inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning:

 • Att du studerar heltid på en kommunal skola
 • Att busskort/resebidrag ej söks
 • Att du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo på skolorten
 • Att resvägen ska vara minst 40 km (enkel resa) eller restiden minst tre timmar per dag

Du kan inte beviljas inackorderingsbidrag för studier utomlands.

Bidraget beviljas utan prövning mot föräldraekonomin och oberoende av kostnaden för inackordering, med ett fast belopp motsvarande 1/30 av basbeloppet.

För år 2020 är 1/30 av basbeloppet 1577 kr/mån under 9 månader. Inackorderingsbidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari.

Överklaga beslut 

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut om skolskjuts, resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: