Meny

Skolskjuts och bidrag för gymnasium

Som gymnasieelev kan du till och med första halvåret det år du fyller 20 år ha rätt till busskort, kommunalt resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Ansök om skolskjuts och resebidrag 

Busskort för gymnasielever

Om du studerar inom Södermanland med mer än 6 kilometers resväg har du rätt till busskort. Om du däremot pendlar dagligen till ett annat län får du istället ett resebidrag.

Resebidrag för gymnasieelever

Resebidrag beviljas under förutsättning att:

  • Du är folkbokförd i Nyköpings kommun
  • Du studerar på annan ort, utanför kommunen
  • Du pendlar dagligen

Resebidraget är högst 1/30 av basbeloppet. För år 2019 är 1/30 av basbeloppet 1550 kr/mån under 9 månader. Resebidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari efter ansökan på ansökningsblankett.

Anslutningsresor

För anslutningsresor till busshållplatsen betalas ersättning om:

  • Det är minst 6 km till närmaste hållplats
  • Kollektiv förbindelse saknas
  • Väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger 2 timmar per dag i genomsnitt

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever

Ansök om inackorderingsbidrag 

Om du bor på annan ort under studietiden kan du ansöka om bidrag för att minska de merkostnader som kan uppstå om du måste bo inneboende när du studerar.

Ett krav för att vara berättigad till inackorderingsbidrag är att du är förstahandsmottagen, det vill säga att det nationella program du sökt inte finns på din hemort eller att du sökt ett program som har riksintag (till exempel riksidrottsgymnasium).

Du behöver ansöka om inackorderingsbidrag inför varje nytt läsår.

Kriterier för inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning:

  • Att du studerar heltid på en kommunal skola
  • Att busskort/resebidrag ej söks
  • Att du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo på skolorten
  • Att resvägen ska vara minst 40 km (enkel resa) eller restiden minst tre timmar per dag

Du kan inte beviljas inackorderingsbidrag för studier utomlands.

Bidraget beviljas utan prövning mot föräldraekonomin och oberoende av kostnaden för inackordering, med ett fast belopp motsvarande 1/30 av basbeloppet.

För år 2019 är 1/30 av basbeloppet 1550 kr/mån under 9 månader. Inackorderingsbidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari.

Överklaga beslut 

Läs mer här om hur du överklagar ett beslut om skolskjuts resebidrag eller inackorderingsbidrag.

Kontakta oss

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

skolskjuts@nykoping.se
0155-24 83 90

Telefontid
vardagar kl. 09-12 och 13-16

 

För dig som har skolskjuts och behöver göra en avbokning

aterkommanderesor@sormlandstrafiken.se
0155-24 58 00

Telefontid
(öppet dygnet runt för avbokningar)

Skolskjuts för gymnasieelever
Hitta information och kontaktuppgifter

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: